Ondersteuning klimaatneutraal en circulair inkopen

Toon pagina in menu

Aanbestedende diensten kunnen naar verwachting vanaf 1 mei 2019 een aanvraag doen voor ondersteuning in de vorm van extern advies bij maatschappelijk verantwoord inkopen. De aanvraag loopt via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Bij extern maatwerkadvies kan worden gedacht aan advies bij specifieke technische duurzaamheidsaspecten die in 2019 een duwtje in de rug kunnen gebruiken om (effectiever) klimaatneutraal of circulair in te kopen. Per organisatie is ongeveer 10.000 euro beschikbaar. Naar verwachting kunnen 100 aanbestedingsplichtige organisaties ondersteund worden.

Hierbij kan gedacht worden aan specifieke duurzaamheidskennis, begeleiding van een marktconsultatie, het opstellen van een beoordelingssystematiek, het toepassen van het Ambitieweb of het uitvoeren van een Life Cycle Analysis (LCA).

Voorwaarden

Projecten die hiervoor in aanmerking komen betreffen met name productgroepen waar relatief veel grondstoffen- en/of CO2-reductie te verwachten is zoals energie, catering, gebouwen, grond-, weg- en waterbouw, ICT, kantoorinrichting, vervoer en bedrijfskleding. De aanbestedende diensten die uiteindelijk ondersteund worden, zijn verplicht resultaten en geleerde lessen te delen en mee te werken aan een effectmeting van de betreffende inkoop met hulp van het RIVM.

Verdere uitwerking volgt

De specifieke voorwaarden voor deze subsidieregeling worden op dit moment uitgewerkt. Volg deze pagina voor de laatste ontwikkelingen en informatie over hoe u straks een aanvraag kunt indienen. Voor andere vragen neem contact op met RVO.

Contactformulier RVO  op rvo.nl