Aanmelden en vragenlijst KoopWijsPrijs 2020

Toon pagina in menu

Heeft u een ambitieus, vernieuwend of anderszins opvallend project op gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)? Meld u dan nu aan voor de KoopWijsPrijs 2020. Het Rijk is op zoek naar vooruitstrevende MVI-projecten die de afgelopen 2 jaar zijn aanbesteed, afgerond en uitgevoerd door publieke organisaties. Om kans te maken op een nominatie voor de KoopWijsPrijs vragen we u zoveel mogelijk van onderstaande vragen in te vullen en te verwerken in uw aanmelding.

De vragenlijst is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en vindt u onderaan de pagina. U kunt de aanmelding sturen naar postbusMVI@minienm.nl.  

Contactpersoon

Vul hier de gegevens van de contactpersoon in.

Beschrijf het inkoopproject

Geef een korte omschrijving van het project. Zoals: wat is de naam van het project? Wat is de looptijd van het project geweest, de omvang en wie waren de belangrijkste uitvoeringspartners?

Waarom maakt u kans op de KoopWijsPrijs?

Geef in 100 woorden aan waarom u de KoopWijsPrijs zou moeten winnen.

Ambitie

Wat is de MVI ambitie van uw project? Is deze ambitie gelijk gebleven gedurende het project?

Thema(s)

Welk van de MVI thema’s hebben in uw project een rol gespeeld?

  • People (ISV, SROI)
  • Planet (circulair, biobased, milieu, klimaat)     
  • Profit/prosperity (nieuw economisch model, besparing, innovatie) 

Borging

Hoe is MVI geborgd in de organisatie? Hoe heeft u dit georganiseerd? Hoe past het project hierin?

Hobbels

Welke uitdagingen kende het project? Hoe zijn die overwonnen?

Vernieuwing

Kunt u iets zeggen over het vernieuwend karakter van uw project? Kent u andere projecten die vergelijkbaar zijn? Was het voor de gecontracteerde marktpartij een vernieuwend project?

Effect op beleidsdoelen           

Zijn de effecten op beleidsdoelen gemeten? Zo ja, geef aan in hoeverre de verwachte effecten bereikt zijn.

Markt  

Hoe was/is de interactie met de markt voor het bereiken van het MVI-doel in uw project? Heeft u een marktconsultatie toegepast of andere (vernieuwende) manieren gebruikt om de markt bij uw project te betrekken?

Herhaalbaarheid

Is dit project ook door vergelijkbare organisaties ook uit te voeren? Waarom wel/niet?

Informatie

Is de informatie over uw project openbaar en vindbaar? Zo ja waar?

Vragenlijst