Leernetwerk Duurzame bedrijfskleding

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het duurzaam inkopen van bedrijfskleding, het stimuleren van de toepassing van hergebruikte materialen klimaatneutraal en het behalen van CO2-reductie daarbij? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Duurzame bedrijfskleding. In 3 bijeenkomsten delen experts en ervaringsdeskundigen praktijkvoorbeelden, nieuwe inzichten en innovaties uit de markt. Daarnaast gaan we aan de slag met uw eigen case en vraagstukken uit uw organisatie.

Doel leernetwerk

Het doel van het leernetwerk Bedrijfskleding is publieke organisaties te helpen bij het duurzaam inkopen van bedrijfskleding en het stimuleren van de toepassing van hergebruikte materialen en het behalen van CO2-reductie. Dit leernetwerk is een van de activiteiten die het kabinet in 2018 financiert vanuit de Klimaatenveloppe, om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen.

Programma

Het leernetwerk organiseert 3 bijeenkomsten tot en met december 2018, waarbij het delen van kennis en praktijkervaringen centraal staat. De eerste bijeenkomst van het leernetwerk bedrijfskleding zal staan in het teken van het creëren van impact. Hoe creëert u impact op het gebied van bedrijfskleding? Hoe communiceert u intern en hoe krijgt u uw mensen mee? De Rijkscategoriemanager bedrijfskleding zal vertellen hoe hij impact heeft gecreëerd waarna we in onder andere workshopvorm zelf aan de slag gaan met deze thema’s.

In de overige bijeenkomsten zullen we (onder andere door huiswerkopdrachten) aan de slag gaan met concrete casussen van deelnemers rondom bedrijfskleding.

Voor wie?

Dit leernetwerk beperkt zich niet tot geüniformeerde diensten. In het kader van het vergroten van de impact en het stimuleren van verdere verduurzaming van de textielmarkt is het belangrijk dat ook andere publieke inkopende organisaties deelnemen aan dit leernetwerk.

We richten ons op deelnemers vanuit verschillende functies:

 • Inkopers
 • Categoriemanagers/ producten- en dienstenmanagers
 • Assortimentsmanagers
 • Beleidsmedewerkers
 • Duurzaamheidscoördinatoren
 • Kleding coördinatoren/beheerders

De deelnemers uit het leernetwerk komen 3 keer bijeen. Aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is vereist. U dient rekening te houden met het maken van huiswerkopdrachten.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 1e bijeenkomst: 3 juli 2018
  van 13.30 tot 16.30 uur
  Jaarbeurs Meetup te Utrecht.
   
 • 2e bijeenkomst: 23 oktober 2018
  van 13.00 - 17.00 uur
  Rotterdam
   
 • 3e bijeenkomst:  20 november 2018
  van 13.30 - 16.30 uur
  (locatie volgt)

Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren voor bedrijfskleding? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie of -verkenning, het concretiseren van de Life Cycle Assessment (LCA) of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Contact

Heeft u vragen over de leernetwerkbijeenkomsten Bedrijfskleding, stuur dan een e-mail naar@email.