Leernetwerk Duurzame mobiliteit

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het duurzaam inkopen van dienstvoertuigen en doelgroepenvervoer en het hierdoor stimuleren van CO2-reductie? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Duurzame mobiliteit. In 4 bijeenkomsten delen experts en ervaringsdeskundigen praktijkvoorbeelden, nieuwe inzichten en innovaties uit de markt. Daarnaast gaan we aan de slag met uw eigen case en vraagstukken uit uw organisatie.

Doel leernetwerk

Het doel van het leernetwerk mobiliteit is publieke organisaties te helpen bij het duurzaam inkopen van zero emissie dienstvoertuigen en zero emissie doelgroepenvervoer en het hiermee behalen van CO2 reductie en een verbeterde luchtkwaliteit. Dit leernetwerk is een van de activiteiten die het kabinet in 2018 financiert vanuit de Klimaatenveloppe om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen.

De deelnemers uit het leernetwerk komen 4 keer bijeen in 2018, voor een combinatie van kennis en praktijk: 

 • Het leernetwerk biedt: ervaringsdeskundigen die hun praktijkcases en lessen delen.
 • Experts gaan in op beschikbare methodieken en instrumenten, reflectie en advies op eigen case(s) en vraagstukken van deelnemers.
 • Kennisuitwisseling met andere organisaties met dezelfde ambities en vraagstukken.

In het leernetwerk wordt vooral aandacht gegeven aan 2 hoofdthema's:

 • 1e en 2e bijeenkomst: zero emissie dienstvoertuigen (klein en groot)
 • 3e en 4e bijeenkomst: zero emissie doelgroepenvervoer

Binnen deze 2 hoofdthema’s wordt aandacht besteed aan de verschillende technische mogelijkheden (batterij-elektrisch, waterstof-elektrisch, biobrandstoffen), belangrijke randvoorwaarden (bijvoorbeeld laadinfrastructuur), innovatieve mobiliteitsconcepten in de markt en aanbestedingen met betrekking tot deze thema's. Door middel van het delen van best practices wordt getoond wat er mogelijk is om de stap richting zero emissie-vervoer te zetten. Het is de bedoeling dat deelnemers deel worden van een netwerk dat ook in de toekomst best practices blijft delen.

Voor wie ?

Het leernetwerk is bedoeld voor iedereen die raakvlakken heeft met één of beide onderwerpen in welke hoedanigheid dan ook. Denk hierbij aan beleid, aanbesteding, maar ook beheer. Dat maakt dit leernetwerk geschikt is voor bijvoorbeeld duurzaamheidsmedewerkers, inkoopmedewerkers, fleetmanagers en gebouwbeheerders. 

Wij vragen deelnemers om actief deel te nemen. Deelnemers worden aangemoedigd best practices met elkaar te delen en door te blijven vragen zodat alle deelnemers met concrete handvaten voor duurzame inkoop naar huis gaan.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 2e bijeenkomst - Dienstvoertuigen
  dinsdag 25 september 2018 van 13.15 tot 16.30 uur
  Locatie: NBC Nieuwegein
   
 • 3e bijeenkomst - Doelgroepenvervoer
  dinsdag 9 oktober 2018 van 13.15 tot 16.30 uur
  Locatie: NBC Nieuwegein
   
 • 4e bijeenkomst - Doelgroepenvervoer
  dinsdag 30 oktober 2018 van 13.15 tot 16.30 uur
  Locatie: NBC Nieuwegein

Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren m.b.t. dienstvoertuigen en/of doelgroepenvervoer? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie of -verkenning, het concretiseren van de aanbestedingsuitvraag of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning

Contact

Contactpersoon voor dit leernetwerk is Ruud Scheerder.