Leernetwerk Duurzame Energie

Toon pagina in menu

Hoe kunt u als aanbestedende dienst bijdragen aan het verduurzamen van de energievoorziening? Wilt u meer leren over het inkopen van duurzame energie, het realiseren van nieuwe opwekcapaciteit en zelf duurzame energie opwekken? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Duurzame Energie.

Doel leernetwerk

In het leernetwerk Duurzame Energie kunt u, gedurende 3 leernetwerkbijeenkomsten, kennis en ervaringen ontwikkelen en delen rondom de onderwerpen en vraagstukken die spelen bij de inkoop van duurzame energie en de eigen opwek ervan. Dit leernetwerk is een van de activiteiten die het kabinet in 2018 financiert vanuit de Klimaatenveloppe, om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen.

Programma

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Inkopen van duurzame energie: elektriciteit
 • Inkopen van duurzame energie: gas
 • Realiseren nieuwe opwekcapaciteit / zelf energie opwekken

Bij het inkopen van duurzame elektriciteit en gas worden onderwerpen behandeld zoals de werking van de markt, het bepalen van de duurzaamheidsambitie, additionaliteit, het bepalen van de inkoopbehoefte, inrichten van het aanbestedingstraject en contractmanagement.

Zelf opwekken betreft een ander inkooptraject en aandachtspunten hierbij zijn onder meer de rol van de opdrachtgever, participatie- en financieringsmogelijkheden, marktbeschrijving, strategie bepaling en inrichting van het aanbestedingstraject, leveringsvoorwaarden en contractvorm. Als voorwaarden spelen hierbij bijvoorbeeld fysieke mogelijkheden, rol en eigenaarschap van de opwekcapaciteit en de gewenste impact op kosten, milieu, imago, et cetera.

Naast de leernetwerkbijeenkomsten wordt rondom dit programma ook een online kennisdossier opgebouwd.

Voor wie?

Dit leernetwerk is bedoeld voor aanbestedende diensten die geïnteresseerd zijn in bovengenoemde onderwerpen. Zowel inkoop-technische, juridische als organisatorische aspecten worden behandeld. Dat maakt dit leernetwerk interessant en geschikt voor bijvoorbeeld projectleiders, adviseurs, inkopers, contractmanagers, beleidsmedewerkers en duurzaamheidscoördinatoren.

Gezien de samenhang van het programma wordt het aangeraden alle 3 de leernetwerkbijeenkomsten bij te wonen, maar nieuwe deelnemers zijn ook van harte welkom bij de 2e en 3e bijeenkomst. De bijeenkomsten zijn interactief. Experts delen kennis en gaan in op vraagstukken, deelnemers worden aangemoedigd eigen ervaringen in te brengen. Een vervolgbijeenkomst over de behandelde onderwerpen kan plaatsvinden om te reflecteren op de vastgelegde inzichten uit het leernetwerk.      

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 1e bijeenkomst - Elektriciteit
  dinsdag 3 juli 2018 van 9.30 tot 16.30 uur in Jaarbeurs Meetup te Utrecht.
   
 • 2e bijeenkomst - Gas
  dinsdag 25 september 2018 van 9.00 tot 14.00 (incl. lunch)
  Locatie: NBC te Nieuwegein
   
 • 3e bijeenkomst - Nieuwe opwekcapaciteit / zelf energie opwekken
  donderdag 8 november 2018 van 9.00 tot 14.00 uur (incl. lunch),
  Locatie: Jaarbeurs Meetup (Beatrixgebouw) te Utrecht

Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren met betrekking tot duurzame energie? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie- of verkenning, het concretiseren van de aanbesteding uitvraag of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen