Leernetwerk Bouw & Grond, Weg en Waterbouw (GWW)

Toon pagina in menu

Wilt u samen met uw organisatie meer leren over circulariteit in Bouw & Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW)? Bent u op zoek naar praktische adviezen hoe circulariteit en CO2-neutraliteit beter mee te nemen in de inkoopactiviteiten van uw organisatie en wat het oplevert? In 4 bijeenkomsten, behandelen we casuïstiek, is er volop ruimte voor intervisie en eigen inbreng om u stappen te laten zetten op het gebied van circulair inkopen in de Bouw & GWW.

Doel leernetwerk

Het doel van het leernetwerk Bouw & GWW is de samenhang en integratie van circulair inkopen in de Bouw en GWW te versterken en overheden helpen hierin stappen te laten zetten. Het doel is om de deelnemers meer inzicht te geven in de mogelijkheden voor circulariteit in de bouw en GWW en ze daarbij concrete handvatten aan te reiken.

Het leernetwerk wordt uitgevoerd onder de vlag van Platform Circulair Bouwen 23 (CB’23). Platform CB’23 is een verbinder tussen de lopende initiatieven gericht op het delen van kennis en een plek waar alle betrokken partijen gezamenlijke beelden opbouwen en tot afspraken komen. CB’23 is gericht op: co-creëren, concluderen en construeren.

Platform CB’23   op debouwcampus.nl

Programma

Het leernetwerk komt in 2018 4 dagdelen bij elkaar. Al deze bijeenkomsten zijn gericht op een combinatie van kennis en praktijk, waarbij de nadruk ligt op:

 • presentaties over praktijkcases uit de bouw & GWW
 • delen van praktijkervaringen tussen en casuistiek van de deelnemers (intervisie)
 • verdiepingssessies op relevante thema’s
 • ophalen input voor praktische tools ter ondersteuning van circulair inkopen

Tijdens de eerste bijeenkomst is veel aandacht besteed aan het ophalen van de behoeften van de deelnemers. Dit vormt input voor de verdere programmering. Ook is besloten een vierde bijeenkomst in de vorm van een marktontmoeting te organiseren. 

Voor wie?

Het leernetwerk is gericht op deelnemers van publieke organisaties, met enige kennis op het gebied van aanbesteden en met enige ervaring op klimaatneutraal of circulair inkopen in de bouw of GWW. Deelnemers moeten:

 • Basiskennis hebben van circulair inkopen.
 • Basiskennis hebben van aanbesteden.
 • Bereid zijn om ervaringen (zowel successen, best practices, als gemaakte fouten en ervaren belemmeringen) te delen met de groep.
 • Aanwezig zijn bij alle 3 de bijeenkomsten.
 • Bijdragen aan circulaire inkooptrajecten binnen de organisatie (u kunt in het tekstveld van het aanmeldformulier aangeven welke rol u vervult, wat u motiveert en welke casuïstiek u inbrengt).

Om de juiste interactie binnen het leernetwerk te kunnen realiseren is er een maximum van 50 deelnemers gesteld. Voor het leernetwerk zijn we opzoek naar een diverse samenstelling. Indien de inschrijvingen het maximum overschrijdt, worden de inschrijvingen beoordeeld op basis van profiel, sector en type organisatie. Deelnemers worden geacht alle 3 de bijeenkomsten aanwezig te zijn zodat er gezamenlijk kan worden gebouwd aan een optimale werking van het leernetwerk.

Deelname marktpartijen

In dit leernetwerk is buiten publieke organisaties ook ruimte voor marktpartijen om deel te nemen. Dit kan echter alleen wanneer deze reeds zijn aangesloten bij de Green Deal Circulair Inkopen, en wanneer zij zelf een concrete inkoopervaring inbrengen.

Data bijeenkomsten

 • 1e bijeenkomst: 3 juli 2018 van 13.30 tot 16.30 uur te Jaarbeurs Meetup te Utrecht.
 • 2e bijeenkomst: 20 september 2018 van 13.00 tot 17.00 uur, Seats2meat.com Utrecht CS, Moreelsepark 65 Utrecht.
 • 3e bijeenkomst: 15 november 2018.
 • 4e bijeenkomst: marktontmoeting, datum ntb.

Contact

Contactpersoon voor dit leernetwerk is Floris den Boer.