Leernetwerk ICT

Toon pagina in menu

Wilt u (meer) aan de slag met het circulair inkopen van ICT? Wilt u hierbij werk maken van klimaat en emissiereductie maar ook van het hergebruik van producten en grondstoffen en het verminderen van elektronisch afval (eWaste)? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Circulair inkopen ICT. In 4 bijeenkomsten brengen we samen met u in kaart waar de grootste behoefte ligt vanuit inkoop en werken we toe naar resultaten waar u mee aan de slag kunt, zowel met oog op de korte als lange termijn.

Doel leernetwerk

Het doel van het leernetwerk ICT is om publieke organisaties te helpen bij het circulair inkopen van ICT en hierbij toepassing van hergebruik van grondstoffen en CO2 reductie te stimuleren. Dit doen we door gebruik te maken van nu al beschikbare kennis en middelen en het creëren van handvatten in de opmaat naar vervolgstappen op de lange(re) termijn. Dit leernetwerk is een van de activiteiten die het kabinet in 2018 financiert vanuit de Klimaatenveloppe, om klimaatneutraal en circulair inkopen bij overheden te bevorderen.

Programma

De eerste bijeenkomst op 2 juli 2018 was gericht op het boven water krijgen van de grootste gemeenschappelijke behoeften binnen publieke organisaties om met Circulair inkopen van ICT aan de slag te gaan.

In de vervolgbijeenkomsten maken we vervolgens een verdiepingsslag voor de geprioriteerde behoeften en de hieraan gerelateerde onderwerpen. Hierbij is uiteraard ook aandacht voor het delen van bestaande kennis, middelen en ervaringen en het belichten van gerelateerde succesfactoren, drempels en beperkingen.

Aan het einde van zowel iedere individuele bijeenkomst als de afsluitende bijeenkomst willen we tot resultaten komen die u verder helpen én dagen we u uit tot het nemen van concrete acties en het starten van pilots.

Voor wie?

Het leernetwerk ICT richt zich op alle functionarissen binnen de publieke sector die een belang hebben dan wel van invloed kunnen zijn bij het verduurzamen van ICT inkoop binnen uw organisatie.

Deelnemende functionarissen kunnen zijn:

 • Inkopers / Contractmanagers
 • Categoriemanagers / ICT managers
 • Beleidsmedewerkers en -adviseurs
 • Budgethouders / Besluitvormers
 • Duurzaamheidscoördinatoren / Facility en Energiemanagers

Om de kans tot succes en continuïteit zo groot mogelijk te maken, moedigen we iedereen aan deel te nemen aan alle bijeenkomsten. Daarbij is het natuurlijk goed mogelijk dat, gezien de onderwerpen die aan bod komen in de vervolgbijeenkomst(en), het beter past wanneer u een collega naar voren schuift of extra meeneemt. Voor een deel van het programma (zie hieronder) wordt ook de markt uitgenodigd.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 2e bijeenkomst - Welke ruimte heb en kies je?
  Organisatieverandering, hoe pak je dat aan? Wet- en regelgeving. Ruimte in bestaande contracten.
  19 september 2018 van 14:30 tot 18:00 uur
  A-Lab Amsterdam
   
 • 3e bijeenkomst - Sleutelen aan criteria
  Uitvraag, evaluatie en beoordeling
  10 oktober 2018 van 9:00 tot 16:30 uur
  A-Lab Amsterdam.
   
 • 4e bijeenkomst - Marktdialoog
  Uitvraag, evaluatie en beoordeling
  28 november 2018 van 10:00 tot 13:00
  Jaarbeurs Meetup (Beatrixgebouw) Utrecht

Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren voor ICT? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie- of verkenning, het concretiseren van de Life Cycle Assessment (LCA) of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning pilots klimaatneutraal en circulair inkopen

Contact

Wilt u deelnemen aan dit leernetwerk of heeft u andere vragen? Stuur dan een e-mail naar klaas.vander.sterren@rws.nl.