Leernetwerk Interne Organisatie

Toon pagina in menu

Wilt u meer leren over het inbedden van maatschappelijk verantwoord inkopen in uw organisatie, het beleggen van circulair opdrachtgeverschap? Wilt u antwoorden op vragen als “Wie gaat er betalen voor de eventuele meerkosten die er bij duurzame oplossingen komen kijken”? En hoe krijgt u als inkoper de rest van de organisatie – en vooral het primair proces - mee zodat u niet de enige bent die zich hier hard voor maakt? Sluit u dan aan bij het leernetwerk Interne Organisatie. In 4 bijeenkomsten delen experts en ervaringsdeskundigen praktijkvoorbeelden en nieuwe inzichten.

Doel leernetwerk

Het realiseren van circulaire ambities vergt meer dan technische oplossingen en ambitieuze beleidsplannen. De praktijk blijkt weerbarstig en speelt zich af in een complex speelveld. De transitie naar een circulaire economie vraagt om een andere manier van samenwerken niet alleen samen met de markt, maar ook binnen overheid. Hoe verloopt de samenwerking tussen beleid, uitvoering en inkoop? Hoe kunnen we elkaar versterken? Welke competenties en vaardigheden zijn hiervoor nodig? Moet iedereen mee? En hoe ga je om met weerstand? In het leernetwerk Interne Organisatie willen we kennis en ervaringen op dit vlak met elkaar gaan delen. We willen de complexiteit inzichtelijk maken en aan de hand van best practises laten zien dat je met behulp van ‘kleine stappen’ grote successen kan boeken.

De deelnemers uit het leernetwerk komen 4 keer bijeen in 2018, voor een combinatie van kennis en praktijk: 

 • Het leernetwerk biedt: ervaringsdeskundigen die hun praktijkcases en lessen delen
 • Experts gaan in op beschikbare methodieken en instrumenten, reflectie en advies op eigen case(s) en vraagstukken van deelnemers
 • Kennisuitwisseling met andere organisaties met dezelfde ambities en vraagstukken

Programma

In dit leernetwerk gaan we onder meer in op de volgende onderwerpen:

 • Hoe organiseert u circulair opdrachtgeverschap?
 • Hoe implementeert u de richtlijn ISO20400 in uw organisatie ?
 • Hoe komt u tot een cultuuromslag in uw organisatie?
 • Wie betaalt er voor eventuele meerkosten duurzaamheid?
 • Hoe schaalt u Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) op naar het primaire proces?

Voor wie?

Het leernetwerk is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij 1 of meerdere van de hierboven genoemde onderwerpen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: Opdrachtgevers binnen een publieke omgeving, inkopers, beleidsmedewerkers of duurzaamheidscoördinatoren.

Gezien de samenhang van het programma dient u zich aan te melden voor het gehele leernetwerk.

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 1e bijeenkomst - Circulair opdrachtgeverschap
  2 juli 2018 van 13.30 tot 16.30 uur
  Jaarbeurs Meetup te Utrecht
   
 • 2e bijeenkomst - Opschaling naar het primaire proces
  Maandagmiddag 24 september 2018
  Van 13.00 - 16.15 uur
  Cursus- en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9, Utrecht
   
 • 3e bijeenkomst - ISO20400 en de praktische implementatie ervan
  Maandagochtend 30 oktober 2018
  Van 09.00 - 13.00 uur
  Ministerie van EZK, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag
   
 • 4e bijeenkomst - Wie betaalt voor meerkosten voor Duurzaamheid
  Maandagmiddag 3 december 2018
  Van 13.00 tot 17.00 uur
  BlueCity, Maasboulevard 100, 3063 NS Rotterdam
  Meer informatie en aanmelden

1e en 2e bijeenkomst

Maandag 2 juli 2018 is het MVI-leernetwerk Interne Organisatie met veel energie van start gegaan. De groep deelnemers kreeg in hoog tempo diverse invalshoeken op de MVI-uitdaging uit wetenschap, (gemeente)bestuur, en praktische voorbeelden van de gemeenten Helmond en Amsterdam voorgeschoteld. Dat gaf stof tot nadenken! De 2e sessie van het leernetwerk krijgt een wat ander karakter. De groep besteedt deze sessie aandacht aan het praktisch bespreken en oefenen van beïnvloedingstechnieken. MVI is een makkelijk onderwerp om enthousiast over te worden, maar wat is er voor nodig om de onwetendheid, onwil en onkunde op dit vlak binnen uw organisatie te ‘diagnosticeren’ en te adresseren op een manier die werkt? Hoe voorkomt u dat mensen van onwetendheid rechtstreeks naar wanhoop springen. Tijdens de sessie legt een publieke organisatie uit wat de grootste succes- en faalfactoren zijn geweest in de verandering richting MVI-bewustwording. En in kleinere groepjes wordt concreet geoefend met een aantal bekende beïnvloedingstechnieken als leading by example, charmeoffensieven en guerrilla-oorlogen.

Contact

Heeft u belangstelling voor de leernetwerkbijeenkomsten Interne Organisatie, stuur dan een e-mail naar@email.