Leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid

Toon pagina in menu

Wilt u meer weten over welke mogelijkheden er zijn in het samenwerken met de markt als het gaat om maatschappelijk verantwoord inkopen? Meld u dan aan voor het leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid. In 3 bijeenkomsten gaan overheid en markt samen in gesprek over verschillende vraagstukken en verkennen samen welke oplossingen hiervoor geboden kunnen worden.

Waarom?

De wereld waarin we werken en leven verandert, zo ook de wereld van het inkopen. Duurzaam inkopen op een CO2-arme en circulaire wijze wint steeds meer terrein. Maar hoe doet u dat? Kennis en begrip van elkaars belangen en behoeften is hierin essentieel. Wederzijds vertrouwen is immers noodzakelijk bij het doen van pilots, experimenten en het realiseren van het beste inkoopresultaat. Het leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid op gebied van CO2-arm en circulair inkopen biedt zowel overheid als markt de mogelijkheid om met elkaar in gesprek te gaan, van elkaar te leren en samen oplossingen te verkennen. Tijdens 3 bijeenkomsten zijn overheid en markt uitgenodigd om met elkaar te leren hoe gezamenlijk toe te werken naar een succesvolle samenwerking ten behoeve van duurzame inkoop. U kunt zich nog aanmelden.

Doel leernetwerk

Het leernetwerk Samenwerking Markt & Overheid wil kennisontwikkeling en kennisuitwisseling rondom dit onderwerp stimuleren en naar aanleiding hiervan praktisch toepasbare hulpmiddelen ontwikkelen. Hierbij staat centraal:

 • Leren van experts/ervaringsdeskundigen
 • Leren van elkaar
 • Vergroten begrip van elkaars belangen en standpunten
 • Kennis in de praktijk brengen

Voor wie?

Voor dit leernetwerk zijn zowel deelnemers vanuit publieke als private organisaties welkom. Het leernetwerk is bedoeld voor elke ambtenaar die samenwerkt met marktpartijen en voor werknemers van marktpartijen die veel opdrachten voor de overheid doen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Betrokken ambtenaren, zoals inkopers, contractmanagers,  projectleiders, budgethouders, opdrachtgevers, duurzaamheid coördinatoren, innovatiemanagers.
 • Deelnemers vanuit marktpartijen zoals tendermanagers, projectleiders, contractmanagers.

Het wordt aangeraden u aan te melden voor het gehele leernetwerk, maar aanwezigheid bij alle bijeenkomsten is niet vereist. Deelnemers worden aangemoedigd eigen ervaringen en praktijkvoorbeelden in te brengen tijdens de bijeenkomsten.

Programma  

Overheid en de markt gaan in dit leernetwerk met elkaar in gesprek over vormen van samenwerking, waarom samenwerken in de praktijk lastig is en hoe om te gaan met risico’s. In de bijeenkomsten is er aandacht voor lopende initiatieven waarin gezocht wordt naar een betere samenwerking tussen markt en overheid. Deelnemers krijgen de kans ook zelf vraagstukken in te brengen en aan te geven wat zij graag willen behandelen. De bijeenkomsten worden georganiseerd in samenwerking met adviesbureau KplusV. Tijdens de bijeenkomsten delen experts hun kennis en worden deelnemers aangemoedigd eigen ervaringen in te brengen.

Focus

In de 3 bijeenkomsten focussen we op de verschillende contactmomenten tussen de markt en de overheid voorafgaand, gedurende en na afloop van het inkooptraject.

 • Tijdens de eerste bijeenkomst bespraken deelnemers de vraag wat goede samenwerking tussen markt en overheid betekent in de uitvoeringsfase.
 • In de tweede bijeenkomst kijken we wat dit betekent voor de aanbesteding en de samenwerking in die fase.
 • In de derde bijeenkomst komen de consequenties van de verschillende manieren van aanvliegen van de uitvraag aan bod en hoe daarbij samenwerking, in de voorbereiding en verder in het proces, wel of juist niet wordt gestimuleerd..

Data bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op onderstaande data plaats.

 • 2e bijeenkomst - aanbesteding en samenwerking
  27 september 2018, van 13.45 - 17.00 uur
  locatie: MVO Nederland, Arthur van Schendelstraat 500, Utrecht
   
 • 3e bijeenkomst - manieren van uitvragen
  6 november 2018, van 13.00 - 17.00 uur

Terugblik 1e bijeenkomst

Op 2 juli 2018 kwam het leernetwerk voor het eerst bijeen in de Jaarbeurs in Utrecht. De groep bestond naast vertegenwoordigers (zoals inkopers en beleidsmakers) van opdrachtgevers bij de overheid ook uit enkele opdrachtnemers uit het bedrijfsleven. Lees hier het verslag van de bijeenkomst waarin onder andere het ‘Trust-model’ nogmaals wordt uitgelegd en de opbrengsten van de dag staan beschreven.

Verslag 2 juli 2018: Van wantrouwen of besluiteloosheid naar smart trust

Terugblik 2e bijeenkomst

Het verbeteren van de samenwerking tussen overheid en markt gedurende de aanbesteding: dat was het onderwerp van de tweede bijeenkomst . De aanbestedingsstrategie wordt in een vroeg stadium vastgesteld en deze is erg bepalend voor een effectieve samenwerking én voor het behalen van maatschappelijk verantwoorde, circulaire en CO2-arme resultaten.

Verslag 27 september 2018: Is uw inkoop nu competitie, participatie of innovatiegericht?

Expertondersteuning bij uw pilot

Wilt u een inkooptraject starten of uitvoeren met betrekking tot markt en overheid? Dan kunt u naast deelname aan dit leernetwerk een beroep doen op ondersteuning op maat bij het opzetten en uitvoeren van uw inkooptraject. Denk bijvoorbeeld aan het begeleiden van een marktconsultatie of -verkenning, het concretiseren van de aanbestedingsuitvraag of andere aspecten waarover u (meer) kennis nodig heeft.

Expertondersteuning

Contact

Contactpersoon voor dit leernetwerk is Marcella van Room.