Actieplannen - Manifest MVI

Toon pagina in menu

In het Manifest MVI hebben overheidspartijen afgesproken om werk te gaan maken van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) in de eigen organisatie. En daarbij verder te gaan dan het toepassen van minimumeisen.

De ondertekenaars hebben zich gecommitteerd aan het maken van een actieplan MVI (gelinkt aan de eigen ambities), het delen van ervaringen en het meten van de voortgang. In de actieplannen komen 3 hoofdelementen terug:

  • Op welke beleidsdoelen wilt u inzetten met MVI?
  • Hoe betrekt u de hele organisatie daarbij?
  • Welk inkoopinstrumentarium past daarbij?

Status actieplannen

Van veel aanbestedende diensten zijn de actieplannen beschikbaar. Deze kunt u onderstaand integraal downloaden. Staat uw actieplan er nog niet bij? Stuur het dan naar @email o.v.v. Actieplan MVI.

Partijen die meer tijd nodig hebben om hun actieplan af te ronden en daarover een bericht hebben gestuurd, vindt u in het overzicht 'Berichtgeving status actieplannen' onderaan deze pagina.

Ook ondertekenen?
Kent u of bent u een gemeente, provincie of andere organisatie die ook werk wil maken van MVI? Ook u kunt het Manifest MVI ondertekenen. Het onderzoek van CE-delft naar de mvi actieplannen laat zien dat het organisaties helpt om MVI intern te verankeren, ambities te bepalen en stappen te zetten. Mail naar @email voor meer informatie.

Actieplannen:

Onderstaande documenten openen direct als pdf-document.

Document: Berichtgeving status actieplannen

Meer informatie

MVI-zelfevaluatie tool
Onderzoek: Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen