SDG’s in inkoop- en aanbestedingsprocessen

Toon pagina in menu

De Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel de duurzame ontwikkelingsdoelen, bieden een framework van de internationale maatschappelijke uitdagingen en zijn wereldwijd geaccepteerd en herkenbaar. In totaal zijn er 17 doelstellingen die samenhangen met de thema’s: mens, milieu en welvaart.

Veel organisaties kiezen ervoor om aan de hand van de SDG’s  over hun maatschappelijke bijdrage te communiceren. Dit doen zij door de doelen te relateren aan hun huidige activiteiten, bijvoorbeeld door deze te koppelen aan de behaalde resultaten van een aanbesteding.

Integreren ontwikkelingsdoelen

Wanneer u effectief een extra bijdrage aan de SDG’s wilt leveren met uw projecten, zult u de doelstellingen moeten integreren in de projectdoelstellingen. Op die manier geven de duurzame ontwikkelingsdoelen focus in de voorbereiding en uitvoering van het inkoopproject en levert dit daadwerkelijk impact op. Dit is niet eenvoudig; ondanks de 169 subdoelen en 247 indicatoren zijn de ontwikkelingsdoelen mogelijk te abstract om direct toe te passen in inkooptrajecten. U zult dus vaak een vertaling moeten maken naar uw project en zo de juiste focus bepalen.

In kaart brengen relevantie SDG’s

U doet dit door de impact van het project te analyseren aan de hand van de SDG’s en onderliggende indicatoren. Breng voor elk van de 17 doelstellingen in kaart wat de relevantie is voor dit project. Hierbij kunt u onder andere kijken naar:

  • Wat zijn de belangrijkste duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie?
  • Waar liggen voor uw project de grootste risico’s en kansen?
  • Aan welke SDG’s draagt u direct bij?
  • Aan welke SDG’s draagt uw project indirect bij – bijvoorbeeld in de productieketen van uw product?

Prioritering en focus

Stel prioriteiten en focus op de belangrijkste SDG’s: op welke doelen kunt u de grootste positieve impact leveren en gelijktijdig negatieve impact op andere doelen voorkomen of beperken? Door te focussen op de meest relevante SDG’s voor uw organisatie kunt u de impact maximaliseren op deze doelstellingen. Vertaal deze doelen vervolgens naar meetbare doelstellingen en maatregelen die bruikbaar zijn voor inkooptraject. De onderliggende subdoelen en indicatoren kunnen hiervoor richting geven.

Relatie SDG's en MVI

Door maatschappelijk verantwoord in te kopen wordt vaak al (onbewust) bijgedragen aan de SDG’s. Deze tabel maakt de relatie tussen de  thema’s Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) en de 17 SDG’s inzichtelijk. In hoeverre uw project samenhangt met de SDG’s, is altijd afhankelijk van de context, ambities van het inkooptraject en de uiteindelijke resultaten.

Onderstaande tabel dient slechts ter indicatie. Voor een volledige en juiste vergelijking raadt PIANOo u aan om ook naar de subdoelstellingen en indicatoren te kijken. 

Toelichting

In deze tabel zijn de indicatoren van de SDG’s langs de MVI thema’s gelegd. De meest linkerkolom toont de 17 SDG's onder elkaar. De daarop volgende kolommen betreffen de MVI-thema's: Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), Social Return On Investment (SROI), Milieu, Biobased, Circulair, Innovatie en Midden en Klein Bedrijf (MKB). De kleuren oranje of grijs geven aan in welke mate een MVI-thema bijdraagt aan een SDG. Oranje draagt bij aan SDG en grijs draagt mogelijk bij aan SDG.

Tabel relatie MVI - SDG's

De tabel geeft de relatie tussen de SDG's en MVI-thema's aan. Het doel van de tabel is aan te geven in welke mate de MVI -thema's bijdragen aan het bereiken van de SDG's. De meest linkerkolom toont de 17 SDG's en de andere kolommen de MVI-thema's. Met grijze en oranje bolletjes wordt aangegeven in weke mate wordt bijgedragen. Grijze bolletjes staan voor draagt mogelijk bij, organje voor draagt bij.