Slim CO2-reductie inkopen? Gebruik hulpmiddelen! (leernetwerk Energie, 4 april 2019)

Toon pagina in menu

Wilt u slim CO2-reductie inkopen? Dan bieden de Trias Energetica, DBFMO en uitgaan van total cost of ownership een goed houvast. Albert Hulshoff van Fit our Future legt uit hoe inkopende partijen de hulpmiddelen kunnen inzetten.

Leerpunten

  • De drie stappen van de Trias Energetica vormen de basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen en renoveren van gebouwen. Energiebesparing begint bijvoorbeeld met verspilling tegengaan.
  • Gebruik de stappen Design Build Finance Maintain Operate als hulpmiddel. Deze stappen helpen de keuze te maken tussen het zelf opwekken van duurzame energie of het inkopen ervan.
  • Neem inkoopbeslissingen op basis van total cost of ownership.
  • Ieder inkooptraject begint met goed specificeren.

"De wet- en regelgeving rondom energie in de gebouwde omgeving is flink veranderd. Dat is een flinke stok achter de deur om aan de slag te gaan met het verduurzamen van gebouwen." Zo vertelt Albert Hulshoff. "Het kabinet wil in 2030 de uitstoot van broeikasgassen in Nederland ten opzichte van 1990 met bijna de helft (49%) hebben verlaagd."

Beleidsdoelen voor utiliteitsgebouwen

De verduurzamingambitie voor gebouwen is vertaald naar beleidsdoelen voor utiliteitsgebouwen, vertelt Hulshoff. Tussen nu en 2050 worden verschillende stappen genomen om in 2050 tot een energieneutrale gebouwde omgeving te komen. Zo moeten gemeenten in 2021 hun warmteplannen gereed hebben en zal dan ook de Eindnorm 2050 Utiliteitsbouw bekend zijn. In 2022 gaat het aardgasvrij maken van gebouwen van start. Ook zijn er doelen vastgesteld voor het CO2-vrij maken van kantoren. Zie ook het schema van RVO.

Schema 'Beleid rondom duurzame gebouwen'  op rvo.nl.

Integraal inkopen met Trias Energetica

Met die beleidsdoelen in het achterhoofd legt Hulshoff uit dat er verschillende hulpmiddelen zijn om slim CO2-reductie in te kopen. "De Trias Energetica, de stappen Design Build Finance Maintain Operate en uitgaan van total cost of ownership (TCO)." Hij licht toe: "De 3 stappen van de Trias Energetica vormen de basisvuistregels bij het duurzaam ontwerpen en renoveren van gebouwen." Dit zijn:

  • Beperk het energieverbruik door verspilling tegen te gaan. Bijvoorbeeld door isolatie van de buitenschil (gevels, daken en vloeren).
  • Maak maximaal gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen, zoals wind-, water-, en zonne-energie. Bijvoorbeeld door de installatie van een zonneboiler of een zonnepaneel.
  • Maak zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele brandstoffen om in de resterende  energiebehoefte te voorzien. Compenseer dit vervolgens met 100 procent hernieuwbare energie.

De inkoop van duurzame energie verkleint de CO2-voetafdruk verder. De afgelopen jaren kiezen overheden dan ook steeds vaker voor duurzame elektriciteit en gas. PIANOo heeft eerder dit jaar het kennisdossier duurzame energie gepubliceerd dat overheden op weg helpt bij de inkoop van duurzame energie.

Kennisdossier: Duurzame energie

Make or buy met DBFMO

Kies je er vervolgens zelf voor duurzame energie op te wekken of koop je dit in? Hulshoff: "Die make-or-buy-vraag is te beantwoorden aan de hand van de stappen Design Build Finance Maintain Operate (DBFMO). Bij het afsluiten van elk contract maken inkopende partijen keuzes over het wel of niet uitbesteden van diensten. DBFMO kan bij deze keuzes een goed hulpmiddel zijn. Sterker, voor ieder stadium van een verduurzamingsproject helpt DBMFO om een bewuste keuze te maken over wie het uitvoeringrisico gaat dragen. De opdrachtgever of (een) marktpartij(en). Voor ieder onderdeel van DBFMO kunnen inkopende partijen kiezen wat het beste bij hen past."

Total cost of ownership

Hulshoff adviseert verder om inkoopbeslissingen te nemen op basis van total cost of ownership (TCO). En niet op basis van de laagste prijs. "Met TCO-berekeningen krijgen inkopende partijen een beter inzicht in de integrale jaarlasten van een maatregel. TCO maakt energiemaatregelen zo financieel aantrekkelijk." PIANOo is initiatiefnemer van Innovatiekoffer.nl . Hierin staat een uitgebreid TCO-Stappenplan.

Innovatiekoffer.nl 
TCO-stappenplan  op innovatiekoffer.nl.

Over de sessie

Tijdens leernetwerkbijeenkomst Duurzame Energie op 4 april 2019 maakten 30 deelnemers op interactieve wijze kennis met hulpmiddelen voor de inkoop van duurzame energie. Ook staken ze aan de hand van een casus meer op over de inkoop van zonnepanelen. Er zijn veel vragen die inkopende partijen daarbij vooraf moet beantwoorden. Zoals: Wat zijn de specificaties van de gebouwen waarop de panelen komen? En koop je panelen of groene stroom in? Goed specificeren vooraf is ook hierbij de voorwaarde voor succes, zo concludeerden de deelnemers.

Begeleiding

Albert Hulshoff van Bureau Fit our Future was een van de sessieleiders.

De leernetwerken worden gefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen