Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in kaart

Toon pagina in menu

PIANOo heeft een interactief overzicht gemaakt van de Nederlandse activiteiten op gebied van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI). De landkaart bevat onder andere informatie over praktijkvoorbeelden, ondertekenaars van het Manifest MVI en projecten die zijn ondersteund op gebied van klimaatneutraal en circulair inkopen. (maart 2019)

De kaart is opgebouwd uit 3 tabbladen: praktijkvoorbeelden, manifestondertekenaars en ondersteuning. Per tabblad zijn verschillende mogelijkheden om te filteren, bijvoorbeeld op productgroepen en MVI-thema’s.

Informatie

De praktijkvoorbeelden laten ambitieuze MVI-projecten zien en geven inzicht in de mogelijkheden van MVI. Ook geeft de kaart in één oogopslag alle ondertekenaars van het Manifest MVI 2016-2020 weer en hun bijbehorende actieplannen. Tot slot zijn alle projecten zichtbaar die in 2018 zijn ondersteund door de Rijksoverheid op gebied van ondersteuning of kennisverspreiding.

Kaart in ontwikkeling

Deze kaart is in ontwikkeling en wordt regelmatig verder aangevuld. Met uw hulp maken we de kaart steeds completer. Heeft u aanvullingen of vragen? Laat het PIANOo dan weten via: info@pianoo.nl.

MVI kaart

MVI kaart  op ez.maps.arcgis.com

Overzichtkaart van MVI praktijkvoorbeelden, manifestondertekenaars en ondersteuning

Deze kaart is medegefinancierd met klimaatgeld uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de rijksoverheid via inkoop een impuls aan de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie.
Klimaatenveloppe: impuls klimaatneutraal en circulair inkopen