Onderzoeken MVI Algemeen

Toon pagina in menu

Algemene onderzoeken over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  • Monitor Klimaatbeleid

  • Klimaat- en Energieverkenning 2020

  • Eenduidiger meten en rapporteren van SDG-impact voor bedrijven en gemeenten

  • Verkenning monitor MVI waterschappen

  • Onderzoek: Kansen en uitdagingen voor maatschappelijk verantwoord inkopen

  • Stakeholderanalyse Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  • Evaluatie Plan van Aanpak Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2015-2020

  • Evaluatie van het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid

  • Inkopen met impact

  • Factsheet Duurzaamheid in openbare aanbestedingen Analyse 2018