Onderzoeken MVI Algemeen

Toon pagina in menu

Algemene onderzoeken over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  • Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

  • Rapport: Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  • EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid

  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen: tools voor circulair, biobased en milieuvriendelijk inkopen

  • Duurzame inkoop van catering en planten en duurzaam groenbeheer

  • Resultaten behoefte-inventarisatie maatschappelijk verantwoord inkopen

  • Kortsluiting op de groene energiemarkt

  • Kansrijk innovatiebeleid

  • Hoe ambitieus zetten gemeenten Duurzaam Inkopen in?

  • Natuurlijk Kapitaal, een wenkend perspectief