Onderzoeken MVI Algemeen

Toon pagina in menu

Algemene onderzoeken over Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  • Evaluatie van het IMVO-beleid van de Nederlandse overheid

  • Inkopen met impact

  • Factsheet Duurzaamheid in openbare aanbestedingen Analyse 2018

  • Quickscan Impact Rijksinkoop

  • Inzet en effect van MVI door de Nederlandse overheid in 2015-2016

  • Evaluatie uitvoering EU-milieubeleid 2019 - Landenrapport

  • Rapport: Transitie te koop? Beleid opdrachtgever en inkoper samen aan de slag

  • Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

  • Rapport: Het effect van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

  • EU-evaluatie van de tenuitvoerlegging van het milieubeleid