Productgroep Automatisering en telecommunicatie

Toon pagina in menu

Kantoorwerkzaamheden worden ondersteund met automatisering en telecommunicatie. Het gaat hierbij om audiovisuele apparatuur, ICT hardware en mobiele apparaten. Maar ook reproductieapparatuur, inclusief tonercartridges en netwerken, datacenterhardware en telefoondiensten maken deel uit van dit cluster. Deze apparaten verbruiken energie. Bovendien bestaan ze uit zeer hoogwaardige grondstoffen. Deze eigenschappen zorgen ervoor dat er in het cluster automatisering en telecommunicatie veel kansen liggen om maatschappelijk verantwoord in te kopen. De MVI-criteriatool geeft u voor de diverse productgroepen de meest recente MVI-criteria.

In de MVI-criteriatool  worden verschillende eisen, criteria en suggesties aangereikt, die u in de aanbestedingsprocedure kunt opnemen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunt u duurzaamheidscriteria toepassen. 

Invloed op MVI

Maatschappelijk verantwoorde inkoop van automatisering en telecommunicatie heeft een gunstige invloed op:

Milieuvriendelijk inkopen

Energie efficiëntie is een belangrijk aspect in dit cluster aangezien de apparaten stroom verbruiken. Door het stellen van efficiëntie-eisen aan apparatuur kunt u het energieverbruik beperken. Ook kunt u met efficiëntie-instellingen en software bijdragen aan energiebesparing. Daarnaast kunt u tijdens de aanbestedingsprocedure rekening houden met de gezondheidseffecten van bepaalde materialen, zoals met een restrictie op kwik en andere gevaarlijke stoffen in beeldschermen.

Biobased inkopen

Biobased producten zijn gemaakt van materialen die afkomstig zijn van volledig hernieuwbare bronnen. Soms kunt u behuizing van hardware, netwerken of van audiovisuele apparatuur aanschaffen dat is gemaakt van biobased materialen.

Circulair inkopen

Veel ICT-apparaten zijn complex en bestaan uit hoogwaardige materialen. Ook worden kritische grondstoffen, zoals zeldzame aardmetalen, toegepast. Om de circulariteit van onze economie te bevorderen, is het belangrijk om apparaten of onderdelen daarvan op te nemen in een kringloop. Om hieraan bij te dragen kunt u materiaal inzamelen, hergebruiken of recyclen. Soms is het mogelijk om refurbished apparatuur aan te schaffen, te vragen om gerecyclede materialen in de producten of om te vragen om hergebruikte behuizingen en verpakkingen. Tot slot is met het verlengen van de levensduur veel winst te behalen, vraag daarom om een langere garantieperiode en weeg vóór de aanbestedingsprocedure af of deze nog kan worden uitgesteld, waarmee de levensduur van de bestaande apparaten wordt verlengd.

Social Return

Bij levering en onderhoud van ICT-apparatuur worden vaak raamcontracten afgesloten. In deze langdurige overeenkomsten is ook sprake van dienstverlening, bijvoorbeeld door resellers of tijdens het logistieke proces van distributie van ICT-apparatuur. U kunt hierbij vragen om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Internationale Sociale Voorwaarden

Computersupplies, ICT werkomgeving, datacenters en dataverbindingen zijn door de Rijksoverheid aangemerkt als risicocategorie. In dit cluster liggen dus kansen om bij de opdrachtnemer aan te dringen op naleving van internationale sociale voorwaarden en transparant te zijn over de herkomst van materialen en producten. Voor rijksinkopers is het toepassen van de internationale sociale voorwaarden verplicht wanneer de aanbesteding binnen een van de tien risico categorieën valt en groter of gelijk is aan de Europese aanbestedingsdrempelwaarde.

MVO Risico Checker  - de tool geeft inzicht in de risico’s die bestaan bij het inkopen van bepaalde producten. Daarnaast geeft de website tips om deze risico’s te beperken.

Wegwijzer Crculair Inkopen ICT  - de wegwijzer is een verzameling van kennis, tips en voorbeelden op het gebied van circulair inkopen en biedt handvatten voor zowel strategisch- als uitvoerend niveau.