Productgroep Transport en vervoer

Toon pagina in menu

In het aanjagen van duurzame mobiliteit speelt de overheid een belangrijke rol, onder andere door het verduurzamen van de eigen mobiliteitsbewegingen, het wagenpark en het maken van de juiste keuzes bij (buitenlandse) dienstreizen. Als opdrachtgever heeft de overheid ook invloed op de duurzaamheid van doelgroepenvervoer en andere transportdiensten, zoals post- en verhuisdiensten. De MVI-criteriatool geeft u voor de diverse productgroepen de meest recente MVI-criteria.

In de MVI-criteriatool  worden verschillende eisen, criteria en suggesties aangereikt, die u in de aanbestedingsprocedure kunt opnemen. In alle drie fases van het inkoopproces (de voorbereidingsfase, de aanbestedingsfase en de uitvoering van het contract), kunt u duurzaamheidscriteria toepassen. Voor Transport en vervoer zijn criteria opgesteld voor de productgroepen:

Invloed op MVI

Maatschappelijk verantwoorde inkoop van transport en vervoer heeft betrekking op:

Milieuvriendelijk inkopen 

Inkoop keuzes bij transport en vervoer kunnen helpen om milieubelasting te verlagen. Door bijvoorbeeld grenswaarden te stellen aan de CO2-uitstoot van voertuigen, kunt u de klimaatimpact beperken. Uitlaatemissies van voertuigen zorgen ook voor lokale luchtverontreiniging zoals stikstofoxide (NOx) en fijnstof (PM). Dit kunt u tegengaan door bijvoorbeeld de inzet van Zero Emissie Voertuigen en het gebruik van alternatieve brandstoffen te bevorderen. Andere aspecten bij Transport en Vervoer die een gunstig effect hebben op het milieu zijn bijvoorbeeld efficiënter vervoer en slimme logistiek, zuinig rijgedrag van chauffeurs, lage rolweerstand van voertuigbanden en gebruik van milieuvriendelijke hulpstoffen.

Circulair inkopen

Als herstelwerkzaamheden nodig zijn kunt u door middel van de inzet van hergebruikte onderdelen bijdragen aan een verdere circulariteit van onze economie. Buitenlandse dienstreizen worden duurzamer indien u de trein verkiest boven het vliegtuig.

Social Return

Bij dienstverlening, zoals contractvervoer, postdiensten en verhuisdiensten, kunt u vragen om de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor bijvoorbeeld chauffeurs of bijrijders.

Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen

De gewijzigde Richtlijn schone en energiezuinige wegvoertuigen (2019/1161/EU) is 1 augustus 2019 in werking getreden. De richtlijn, ook Clean Vehicles Directive (CVD) genoemd heeft als doel het gebruik van schone, energie-efficiënte voertuigen door middel van publieke inkoop te bevorderen. Vanaf 2 augustus 2021 moet elke aanbestedende dienst in nieuwe Europese aanbestedingen voldoen aan de vereisten uit de Richtlijn. In oktober 2020 organiseerde PIANOo de webinar Clean Vehicles Directive.