Productgroep: Groenvoorzieningen 2017

Toon pagina in menu

De productgroep Groenvoorzieningen omvat producten en diensten voor het ontwerpen, aanleggen en onderhouden van groenvoorzieningen. (maart 2017)

Verouderde criteria MVI

De informatie op deze pagina en in het milieucriteriadocument is verouderd.
Gebruik (per 1 november 2018) de vernieuwde MVI-criteria in de MVI-criteriatool. Deze tool stelt u in staat uw eigen pakket aan MVI-eisen en gunningscriteria samen te stellen en toe te passen in uw aanbestedingstraject.
www.mvicriteria.nl 

Milieucriteria

  • Voor de productgroep Groenvoorzieningen is een milieucriteriadocument opgesteld. De minimumeisen gelden als ondergrens. De standaard gunningcriteria kunt u toepassen om de ambitie te verhogen en duurzaamheid verder te bevorderen, in lijn met de doelstelling uit de aanbestedingswet om zoveel mogelijk maatschappelijke waarde te creëren. Elke inkoop en aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook de verantwoordelijkheid van de inkoper.

Sociale aspecten

  • Social return is voor Rijksinkopers verplicht bij alle opdrachten van diensten met een loonsom van tenminste € 250.000,- (exclusief btw) en een looptijd van tenminste 6 maanden.
  • Veel gemeenten en andere overheden hebben een eigen beleid voor de toepassing van social return. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.
  • Sinds 1 april 2017 zijn rijksinkopers verplicht het nieuwe Rijksbeleid internationale sociale voorwaarden toe te passen bij opdrachten binnen één van de 10 risico-categorieën boven de Europese drempelwaarden.
  • Gemeenten, provincies en andere overheden kunnen een eigen beleid hebben voor de toepassing van internationale sociale voorwaarden. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het beleid van uw eigen organisatie. Beschikt uw organisatie niet over een dergelijk beleid dan kunt u natuurlijk gebruik maken van de kaders en handleidingen die voor het Rijk ontwikkeld zijn.

Andere thema’s en informatiebronnen

  • Er zijn veel mogelijkheden om binnen de groenvoorziening gebruik te maken van biobased producten zoals geotextiel, afscherming (rietmatten), binders, plantenbakjes, boomverankering.

Meer informatie: Factsheet Biobased Inkopen: Groenvoorziening
Meer informatie: Factsheet Biobased Inkopen: Groenvoorziening en Waterbouwkundige werken

Mocht u via uw inkooptraject willen aansturen op het stimuleren van een bepaald thema en ontbreekt deze informatie voor deze productgroep, kijk dan vooral op de MVI-themapagina’s om inspiratie op te doen en mogelijkheden te ontdekken voor uw eigen inkooptraject.

Document