Fase 1: Voorbereiden inkoopopdracht duurzame energie

Toon pagina in menu

Hoewel er een groot aantal energieleveranciers in Nederland actief zijn, is het aantal leveranciers dat inschrijft op energieaanbestedingen laag. Om te zorgen dat u energie geleverd krijgt zonder of met slechts een beperkte CO2-uitstoot is het van belang dat u de juiste leveranciers aan u weet te binden. Dit vraagt om inzicht in de mogelijkheden van de markt en de risico's. Ook moet u in de voorbereiding het aansluitingenbestand inventariseren, de klikstrategie bepalen en besluiten of u aanvullende dienstverlening wenst. Hoe completer uw uitvraag, hoe groter het aantal inschrijvers en hoe lager de opslagen zijn.

Vaststellen definities en duurzaamheidsambities

Er is geen eenduidige definitie van duurzaamheid. Het kan dus per organisatie verschillen wat onder duurzame energie wordt verstaan. Stel daarom eerst een heldere duurzaamheidsdefinitie vast. Bepaal vervolgens uw duurzaamheidsambities en hoe de inkoop van energie hier aan bij draagt.

Meer informatie: Vaststellen definities en duurzaamheidsambities 

Bepalen inkoopstrategie

Ingekochte energie is pas duurzaam als u naast een overeenkomst voor de levering van energie ook een overeenkomst heeft voor de levering van duurzaamheidscertificaten. U kunt kiezen deze duurzaamheidscertificaten gezamenlijk met de energie in te kopen of gescheiden van elkaar.

Meer informatie: Bepalen inkoopstrategie 

Inventariseren aansluitingenbestand

Het aansluitingenbestand biedt gedetailleerde informatie over de aanwezige energieaansluitingen. Met een gedetailleerd overzicht kan een potentiele leverancier risico’s goed inschatten om zo vervolgens met een scherp tarief te komen.

Meer informatie: Inventariseren aansluitingenbestand 

Bepalen klikstrategie

Met een klikstrategie bepaalt u de inkoopmomenten en maakt u keuzes om prijzen vast te leggen aan de hand van vooraf opgestelde afspraken. De klikstrategie is dan ook bepalend voor de uiteindelijke leveringsprijs. Er zijn 2 mogelijke klikmomenten: klikken voor publicatie van de dagprijs en klikken na publicatie van de dagprijs.

Meer informatie: Bepalen klikstrategie 

Bepalen aanvullende dienstverlening

Naast het leveren van energie kunnen leveranciers ook aanvullende diensten aanbieden. Denk aan facturatie, online dienstverleningen en communicatie.

Meer informatie: Bepalen aanvullende dienstverlening

Door naar: Duurzame energie toegelicht