Wat is duurzame energie?

Toon pagina in menu

Nederlandse duurzame elektriciteit wordt opgewerkt door windturbines, zonnepanelen en biomassacentrales. Groen gas wordt met name geproduceerd door het vergisten van biomassa. Duurzame energie wordt in de meeste gevallen niet direct geleverd aan een afnemer, maar wordt opgenomen in het openbare net. Alle afnemers krijgen vervolgens energie geleverd uit dit openbare net. Om toch zekerheid te hebben dat de ingekochte energie duurzaam is, is het systeem van Garanties van Oorsprong (GvO's) ontwikkeld.

Bij de productie van duurzame energie worden GvO’s gecreëerd. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. Eén GvO vertegenwoordigt één MWh aan duurzaam opgewekte elektriciteit of een equivalent aan gas en toont zo aan dat de bron van de ingekochte energie duurzaam is. Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s) zijn CO2-compensatie certificaten. Deze certificaten worden afgegeven voor de reductie van CO2-uitstoot en niet bij de productie van duurzame energie. Eén CO2-credit staat voor de reductie van 1 ton CO2 in de atmosfeer.

Duurzame energie

Wilt u binnen dit systeem duurzame energie inkopen dan zult u 2 producten moeten kopen: de energie en de  GvO of VER die aantoont dat de ingekochte energie duurzaam is. Deze 2 producten kunnen gezamenlijk of gescheiden worden ingekocht. Pas wanneer ze beide gekocht zijn, is sprake van duurzame energie.

Koppeling

Binnen dit systeem hoeft er geen directe koppeling te bestaan tussen de bron van de verbruikte energie en de GvO of VER, ook niet als u beide bij dezelfde energieleverancier inkoopt. Is een directe koppeling wel wenselijk dan kunt u ook overwegen een Power Purchase Agreement (PPA) of Gas Purchase Agreement (GPA) af te sluiten voor duurzame energie. In deze gevallen neemt u direct van de producent de energie en de GvO of VER af. Het afsluiten van PPA’s of GPA’s is een recente ontwikkeling. De ervaring zit met name bij multinationals.

Meer informatie: Definities en duurzaamheidsambities

Terug naar: Duurzame energie toegelicht
Naar: Aan de slag met duurzame energie