Garanties van Oorsprong

Toon pagina in menu

Bij de productie van groene elektriciteit en groen gas worden Garanties van Oorsprong (GvO) gecreëerd. Een GvO is een certificaat dat de afkomst van de geproduceerde energie aantoont. Energie en GvO’s worden in beginsel los van elkaar verhandeld.

Binnen de Europese Unie reguleert het European Energy Certificate System (EECS) het GvO-systeem. Het EECS wordt overzien door de Association of Issuing Bodies (AIB). De AIB is een internationaal samenwerkingsverband van Europese garantiebeheerinstanties. De AIB streeft naar standaardisering van certificatensystemen om de internationale handel in (duurzame) energie te faciliteren.

Vraag en aanbod

Op Europees niveau is het aanbod van GvO’s (‘total issues’) plus het latente aanbod (‘available for certification’) groter dan de vraag naar GvO’s (‘total cancelled’). Hierdoor blijven de prijzen voor GvO’s relatief laag. Regionaal zijn er uiteraard verschillen. Zo kent Noorwegen een overschot aan GvO’s, terwijl Nederland een tekort heeft aan GvO’s.

Toezicht

In Nederland is het toezicht op het GvO-systeem belegd bij CertiQ en Vertogas. Beide hebben als taak uitgifte en registratie van GvO’s.  Zo hebben zij toezicht op het proces van creatie, verhandelen en afboeken van GvO’s. CertiQ, onderdeel van Tennet, is verantwoordelijk voor het toezicht op GvO’s voor elektriciteit. Vertogas, onderdeel van Gasunie, is verantwoordelijk voor GvO’s voor gas.

Herkomst

Een GvO is een (digitaal) certificaat dat de herkomst van een energieproduct aantoont. Een GvO biedt informatie over:

  • Energiebron (wind, zon, biomassa);
  • Productiedatum (begin- en einddatum);
  • Identiteit, locatie, type en capaciteit van de productie-installatie;
  • Of en in welke mate de productie-installatie investeringssteun heeft gekregen;
  • Operationele datum van de productie-installatie;
  • Datum en land van afgifte en een uniek identificatienummer.

Eindgebruikersaccount

GvO’s worden afgeboekt op een eindgebruikersaccount. Elke afnemer kan een eindgebruikersaccount openen bij CertiQ of Vertogas. Het eindgebruikersaccount biedt inzicht in de herkomst van de afgenomen duurzame energie.

Eindgebruikers electriciteit  op certiq.nl
Eindgebruikers gas  op vertogas.nl

Terug naar: Duurzame energie toegelicht
Naar: Aan de slag met duurzame energie