Vrijwillige Emissie Rechten

Toon pagina in menu

Met de aanschaf van Vrijwillige Emissie Rechten (VER’s) kunt u de uitstoot van de aan u geleverd aardgas compenseren. U krijgt dan geen duurzaam gas geleverd, maar compenseert de uitstoot van dit aardgas. Deze VER's ook wel CO2-compensatiecertificaten of CO2-credits worden niet uitgegeven bij de productie van hernieuwbaar gas.

U koopt deze certificaten bij de partijen die klimaatprojecten realiseren die het CO2-niveau in de atmosfeer verminderen. De inkomsten uit deze certificaten maken (nieuwe) klimaatprojecten bijvoorbeeld in India, Turkije en de diverse Afrikaanse landen mogelijk. Dit draagt niet alleen bij aan globale reductie van CO2-uitstoot, maar biedt ook kansen voor de lokale economie en zorgt voor meer bewustzijn van de milieuproblematiek.

Type certificaten

Het uitvragen van keurmerken en certificaten is uiteraard alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk. Er zijn verschillende type van certificaten gebaseerd op verschillende standaarden. Veel voorkomende standaarden zijn:

Voluntary Carbon Standard

De Voluntary Carbon Standard (VCS) biedt CO₂-certificaten op basis van klimaatprojecten. VCS garandeert met het certificaat de CO₂-compensatie. De certificaten worden afgegeven aan projecten zoals de bouw en installatie van nieuwe energiebronnen (windmolens, zonnepanelen of biogas-installaties), het aanplanten van bossen en het onderhouden van bossen.

Gold Standard

De Gold Standard biedt CO₂-certificaten op basis van klimaatprojecten die naast CO2-reductie ook een bijdrage leveren aan de lokale samenleving en milieu. De Gold Standard is ontwikkeld door het Wereld Natuur Fonds.

REDD+

REDD+ is gericht op het verminderen van de CO₂-uitstoot door ontbossing. REDD+ financiert klimaatprojecten gericht op bosbescherming en bosonderhoud. Naast REDD+ is er ook het REDD+ Business Initiative. Dit is specifiek gericht op bescherming van tropisch regenwoud en het verbeteren van de sociaaleconomische positie van de lokale bevolking in ontwikkelingslanden. REDD+ is ontwikkeld door de Verenigde Naties.

Voluntary Carbon Standard  op verra.org 
Gold standard  op goldstandard.org
REDD+  op un-redd.org : http://www.un-redd.org/

Meer informatie: Inkoopproces-Fase 1: voorbereiden inkoopopdracht-Keurmerken

Terug naar: Duurzame energie toegelicht
Naar: Aan de slag met duurzame energie