Energiebron

Toon pagina in menu

Duurzame elektriciteit wordt opgewekt met windturbines, zonnepanelen, waterkracht- en biomassacentrales. Duurzaam gas wordt geproduceerd uit gecertificeerde biomassa. De beschikbare hoeveelheid Garanties van Oorsprong (GvO’s) verschilt sterk per energiebron en locatie.

Duurzame Elektriciteit

De beleefde duurzaamheid per bron is verschillend en is afhankelijk van de gehanteerde definitie. De beschikbare hoeveelheid energie per bron verschilt sterk. Zo is het aanbod van Scandinavische waterkracht GvO’s groot, aanbod van Nederlandse wind en zon GvO’s is kleiner. Dit heeft invloed op de marktprijzen en daarom dient u als aanbestedende dienst stil te staan bij de bronkeuze.

Duurzaam Gas

Duurzaam gas is opgewaardeerd biogas met dezelfde kwaliteit als Nederlands aardgas. Bronmateriaal voor biogas is biomassa als slib, huis- en tuinafval, plantenresten en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na het opwaarderen van het biogas en de invoeding in het Nederlandse aardgasnet is er sprake van duurzaam gas. De ambitie van de Nederlandse overheid is dat er in 2030 3 miljard kubieke meter duurzaam gas wordt geproduceerd. De totale productie van duurzaam gas in Nederland bedroeg in 2017 ongeveer 100 miljoen kubieke meter.

Biomassa

Met de toenemende vraag naar biomassa voor de productie van biogas, reist ook de vraag of de gebruikte biomassa duurzaam is. De Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8080:2015 biedt duurzaamheidscriteria voor biomassa. Aan de hand van deze criteria kan biomassa gecertificeerd worden.

Meer informatie:
Definities en duurzaamheidsambities 
NTA-8080  op nen.nl

Terug naar: Duurzame energie toegelicht
Naar: Aan de slag met duurzame energie