Hoe komt de leveringsprijs tot stand?

Toon pagina in menu

Op de kleinzakelijke en consumentenmarkt wordt energie op basis van een vaste prijs en leveringsperiode geleverd. Voor grotere gebruikers is dit meestal geen optie vanwege mutaties in de energiebehoefte en het aansluitingenbestand. De prijs voor energie is in deze gevallen de handelsprijs plus opslagen. De opslagen worden bij gunning vastgesteld. De handelsprijs van elektriciteit of gas wordt na gunning periodiek vastgeklikt. Dit vastklikken bepaalt uiteindelijk voor het grootste deel de leveringsprijs.

De leveringsprijs voor duurzame elektriciteit en gas bestaat uit de volgende drie onderdelen: de handelsprijs, een leveranciersopslag en een duurzaamheidsopslag. Deze 3 onderdelen samen zijn de totale leveringsprijs exclusief energiebelastingen, transportkosten, meterdiensten en BTW.  Energiebelastingen, transportkosten en BTW zijn niet door de inschrijver te beïnvloeden en zijn voor alle inschrijvers gelijk. Meterdiensten zijn in zekere mate beïnvloedbaar, maar zullen met een meetbedrijf overeengekomen moeten worden en niet met een leverancier. De gunning aan een leverancier vindt dan ook doorgaans plaats op duurzaamheidsopslag en leveranciersopslag en eventuele kwaliteitswensen.

Duurzaamheidsopslag

De duurzaamheidsopslag is een vergoeding voor de levering van de duurzaamheidscertificaten en de dienstverlening van de leverancier. De duurzaamheidsopslag ligt veelal tussen 1 en 60% van de  leveringsprijs en is afhankelijk van type duurzaamheidscertificaat. De duurzaamheidsopslag voor elektriciteit is relatief laag, voor gas is deze een stuk hoger.

Leveranciersopslag

De leveranciersopslag is een vergoeding voor de leverancier voor de kosten voor levering (inkoop op de groothandelsmarkt en programmaverantwoordelijkheid), administratie (mutatiebeheer, facturatie en communicatie) en risico-opslagen. De leveranciersopslag is afhankelijk van uw wensen, maar ligt meestal rond de 5% van de leveringsprijs.

Opslag voor inkoop

De opslag voor inkoop is afhankelijk van het aantal klikmomenten en de complexiteit van de gekozen klikstrategie.

Meer informatie: Bepalen klikstrategie

Opslag voor programmaverantwoordelijkheid

De leverancier maakt iedere dag een voorspelling van uw totale verbruik en geeft dit door aan de netbeheerders. Dit is de programmaverantwoordelijkheid. Netbeheerders reguleren hiermee de balans op het net.

Opslag voor mutatiebeheer

Mutatiebeheer gaat over de wijzigingen op het aansluitingenbestand. Bij de start van de overeenkomst switcht de leverancier de aansluitingen van de vorige leverancier. Gedurende de contractperiode voert de leverancier mutaties uit op het aansluitingenbestand. Deze opslag is veelal afhankelijk van het aantal mutaties.

Opslag voor facturatie

De hoogte van deze opslag is afhankelijk de facturatiewensen en de betalingstermijn. 

Opslag voor communicatie

De hoogte van deze opslag is afhankelijk van uw communicatiewensen.

Opslag voor volumerisico

De leverancier levert binnen de afgesproken volumebandbreedte energie tegen dezelfde leveringsprijs. De omvang van deze opslag is afhankelijk van hoeveel energie u verbruikt en de kans dat u daarvan afwijkt. Bij volumeafwijkingen moet de leverancier mogelijk extra energie inkopen of het overschot moeten verkopen op de spotmarkt.

Opslag voor profiel- en onbalansrisico

Het profiel- en onbalansrisico is de mate waarin uw daadwerkelijke gebruik verschilt van het verwachte gebruik en de voorspelbaarheid hiervan. Indien u gedurende de contractperiode onbalans veroorzaakt is de leverancier hiervoor verantwoordelijk. Deze opslag dekt dit risico af. Ook hierbij geldt dat bij afwijkingen de leverancier mogelijk extra energie moet inkopen of het overschot moet verkopen op de spotmarkt (onbalansmarkt).

Opslag gestanddoeningstermijn

Een lange gestanddoeningstermijn is risicovol voor de leverancier. Hoe langer de termijn, hoe hoger de prijs.

Handelsprijs

De handelsprijs van energie wordt vastgesteld op de groothandelsmarkt. Op de groothandelsmarkt is het mogelijk om tot 3 jaar vooruit energie inkopen. De handelsprijs wordt onder andere bepaald door de ontwikkeling van de prijs voor gas, kolen, olie en CO2-emissierechten, denk aan verschuivingen in vraag en aanbod, geopolitieke omstandigheden en het weer.

Het vastklikken van energieprijzen vindt plaats op de termijnmarkt, ICE-Endex voor elektriciteit en TTF ICE-Endex voor gas. De inkoop of verkoop bij een onbalans (verschil ingekocht en gebruikt) vindt plaats op de spotmarkt, APX voor elektriciteit en LEBA voor gas. Het risico op prijsfluctuaties in de spotmarkt is hoog. Energie kan ook over-the-counter bij de leverancier worden ingekocht.

Terug naar: Duurzame energie toegelicht
Naar: Aan de slag met duurzame energie