Fase 3: Uitvoeren inkoopopdracht duurzame energie

Toon pagina in menu

In de overgang naar de nieuwe leverancier dient er vaak nog veel werk verricht te worden. De overdracht van de aansluitingen naar de nieuwe leverancier moet worden voorbereid en de prijzen moeten veelal definitief vastgeklikt worden. Vervolgens controleert u de leverancier en uw eigen organisatie op de naleving van de gemaakte afspraken. Contracmanagement wordt gedaan aan de hand van het meten van de prestaties (gemaakte afspraken) en het bijsturen van deze prestaties.

Overgang

De nieuwe leverancier dient vanaf ingangsdatum van de overeenkomst zichzelf aan te melden in het Centraal Aansluitingen Register. Het aansluitingenbestand vormt de basisinformatie voor deze aanmelding. Mutaties die hebben plaatsgevonden tussen de start van de aanbesteding (publicatie aankondiging) en de ingangsdatum (van de levering) dienen hierin echter nog verwerkt te worden. Ook zal het facturatiesysteem hierop aangepast moeten worden.

Vastklikken prijzen

Vanaf definitieve gunning kunnen prijzen vastgeklikt worden. Hiermee wordt de definitieve leveringsprijs vastgesteld.

Meer informatie:
Bepalen klikstrategie 
Hoe komt de leveringsprijs tot stand?

Bewaken afspraken

Duurzaamheidseisen en wensen behoren niet altijd tot het standaard pakket van leveranciers. Het aanvullend bewaken van deze afspraken is daarom extra van belang. Denk hierbij aan het plan van aanpak voor nieuwe energiebronnen inclusief bijbehorend aangeboden groeipad. Overweeg de leverancier periodiek te laten rapporteren over behaalde mijlpalen.

Monitor en anticipeer ook op meer- of minderverbruik. Wees daarnaast extra alert op de installatie van eigen opwekcapacitet, uitbreidingen en energiebesparende maatregelen. Veelal kunt u per leveringsjaar het verwacht gebruik aanpassen. Heeft u bandbreedtes afgesproken dan zal u jaarlijks een inschatting moeten leveren van het verwachtte verbruiken.

Factuurcontrole

Factuurcontrole kan onderdeel uitmaken van het contractmanagement. Denk hierbij met name aan de controle van het aansluitingenbestand.

Meer informatie: Inkoopproces-Fase 3: uitvoeren inkoopopdracht

Terug naar: Aan de slag met duurzame energie
Door naar: Duurzame energie toegelicht