Handreikingen MVI algemeen

Toon pagina in menu

Algemene handreikingen en voorbeelddocumenten voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  • Handreiking Aan de slag met het Ambitieweb

  • Leidraad verduurzamen gemeentelijk vastgoed

  • Handreiking Inkopen met de milieuprestatie gebouwen (MPG)

  • Webinar terugkijken: Coronacrisis en het versnellen van maatschappelijk verantwoord inkopen

  • Inkopen met de milieukostenindicator

  • Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) in kaart

  • Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

  • MVI-zelfevaluatie tool

  • Webtool implementatie ISO 20400

  • Factsheet aanbestedingspakket EU: innovatief en duurzaam benutten van overheidsopdrachten