Handreikingen MVI algemeen

Toon pagina in menu

Algemene handreikingen en voorbeelddocumenten voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI).

  • Actieplannen MVI Evaluatie en geleerde lessen

  • MVI-zelfevaluatietool

  • Webtool implementatie ISO 20400

  • Factsheet aanbestedingspakket EU: innovatief en duurzaam benutten van overheidsopdrachten

  • Maatschappelijk verantwoord inkopen doe je zo!

  • Plan van aanpak maatschappelijk verantwoord inkopen 2015-2020

  • Kennisplatform Duurzaam Gebouwd

  • Brochure MVO: Duurzaam inkopen doe je zo

  • Platform duurzame huisvesting

  • Informatie Rijksoverheid over duurzaam bouwen en verbouwen