MVI in het inkoopproces

Toon pagina in menu

Als inkoper voert u het beleid van uw organisatie op het gebied van duurzaam inkopen en maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) uit. MVI is maatwerk, en dus overal anders. Daarom is het belangrijk dat u als inkoper weet op welke thema's uw organisatie het accent wil leggen en welk ambitieniveau is gekozen. Zo kunt u minimumeisen stellen maar ook ambitieuzere uitvragen formuleren op basis van gunning.

Van voorschrijven naar uitnodigen

Als inkoper wordt van u verwacht dat u een bepaald ambitieniveau voor MVI hanteert. Mogelijkerwijs heeft uw organisatie afgesproken om bij alle aanbestedingen de minimum milieucriteria toe te passen of staat innovatie hoog op de agenda.

Meer informatie: Van voorschrijven naar uitnodigen

Checklist maatschappelijk verantwoord inkopen

MVI is maatwerk maar er zijn wel algemene aandachtspunten. De 'Checklist maatschappelijk verantwoord inkopen' laat u zien waar u aan moet denken. U wordt stapsgewijs langs de belangrijkste aandachtspunten geleid en krijgt tips voor het betrekken van de interne klant.

Meer informatie: Checklist maatschappelijk verantwoord inkopen 

ISO type I milieukeurmerk

In de criteriadocumenten wordt op verschillende plekken een (geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk als verificatiemogelijkheid voorgesteld.. U dient per criterium na te gaan welk keurmerk specifiek voor dat criterium als verificatiemiddel kan dienen. Bij een aantal criteria is dit aangegeven.

Meer informatie: ISO type I milieukeurmerk