Van voorschrijven naar uitnodigen

Toon pagina in menu

Als inkoper wordt van u verwacht dat u een bepaald ambitieniveau voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) hanteert. Mogelijkerwijs heeft uw organisatie afgesproken om bij alle aanbestedingen de minimum milieucriteria toe te passen of staat innovatie hoog op de agenda. 

Als inkoper brengt u deze belangen bij elkaar in een maatschappelijk verantwoorde uitvraag. Daarbij heeft u als inkoper een positie om de methodiek en de effectuering van de doelen te beïnvloeden. Gebruikt u alleen de minimumeisen of gunt u een opdracht op basis van andere maatschappelijke factoren? Gaat u voorschrijven, aanmoedigen of uitnodigen? De informatie op deze pagina helpt u op weg.

Voorschrijven 
Aanmoedigen
Uitnodigen  

Schematische weergave van de professionaliteit en technisch / functioneel  van de hierboven genoemde ambitieniveaus. Voorschrijven scoort het laagste in zowel professionaliteit als functioneel specificeren. Aanmoedigen scoort het midden in zowel professionaliteit als functioneel specificeren. Uitnodigen scoort het hoogst voor zowel professionaliteit als functioneel specificeren.