Biobased inkopen

Toon pagina in menu

In de Biobased economie vervangen hernieuwbare grondstoffen fossiele grondstoffen. Zo kunnen suikerbieten dienen als grondstof voor bioplastic, kunnen bladeren van landbouwgewassen worden gebruikt om gevelplaten te maken en kunnen van specifieke inhoudsstoffen uit planten cosmetica, medicijnen of chemische stoffen gemaakt worden. Drijfveren achter de Biobased economie zijn verduurzaming, economische kansen voor nieuwe producten, energie- en grondstofzekerheid en verbetering van de economie in de landbouw.

Icoon aan de slagAan de slag met biobased inkopen
Als u de markt wilt aansporen om biobased producten te leveren of toe te passen, dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt minimumeisen stellen, bijvoorbeeld door te eisen dat er een aandeel biobased producten wordt geleverd of dat er een aandeel biobased grondstoffen in de producten zitten. Ook kunt u gunningscriteria opnemen waar biobased producten goed kunnen scoren, zoals lagere levensduurkosten, lagere CO2 emissies of een goede biologische afbreekbaarheid. Door deze gunningscriteria te beoordelen middels de Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)–systematiek, krijgen biobased alternatieven een kans. BPKV staat voor beste prijs-kwaliteitverhouding, voorheen EMVI (Economisch Meest Voordelige Inschrijving) genoemd.

Icoon toegelichtBiobased inkopen toegelicht
Veel van de producten die we dagelijks gebruiken zijn gemaakt van fossiele grondstoffen. Er zijn echter steeds meer 'biobased' alternatieven voor handen, gemaakt van hernieuwbaar, organisch materiaal. Het kan interessant zijn om te kiezen voor biobased alternatieven omdat de kosten gedurende de levensduur lager kunnen liggen en het productieproces vaak milieuvriendelijker is. Als inkoper kunt u biobased producten via de inkoop een kans geven.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten en praktijkvoorbeelden op basis waarvan u biobased kunt meenemen in uw uitvraag.

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.