1. Waarom biobased inkopen

Toon pagina in menu

Er zijn verschillende overwegingen om de inkoop van biobased producten te ondersteunen. Bijvoorbeeld omdat u wilt aansluiten bij de beleidsprioriteiten van de overheid of omdat u er voordelen van verwacht. Mogelijke voordelen van biobased producten zijn te scheiden in generieke en specifieke voordelen. Generieke voordelen zijn gerelateerd aan de biobased oorsprong van biobased producten. Specifieke voordelen zijn gerelateerd aan eigenschappen van een biobased product in vergelijking tot een niet-biobased alternatief.

Icoon Wegwijzer biobased inkopen

Generieke voordelen biobased producten 
Specifieke voordelen biobased producten

Generieke voordelen biobased producten

Generieke voordelen van biobased producten kunnen zijn:

 • minder gebruik en afhankelijkheid van fossiele grondstoffen
 • lagere CO2-footprint
 • verbeterd gebruik van reststoffen
 • ontwikkeling van de circulaire economie
 • drijfveer voor innovatie
 • bijdragen aan organisatiedoelen / beleid

Minder gebruik en afhankelijkheid van fossiele grondstoffen

Door biomassa te gebruiken, wordt geen aanspraak gemaakt op fossiele grondstoffen. Biobased producten beperken daarmee de uitputting van fossiele grondstofvoorraden. Daarnaast wordt de afhankelijkheid van (grotendeels geïmporteerde) fossiele grondstoffen verminderd.

Lagere CO2-footprint

De CO2-footprint van biobased producten is in veel gevallen lager dan de CO2-footprint van producten gebaseerd op fossiele grondstoffen. Dit is echter niet per definitie het geval. Onder andere van invloed is de biobased procestechniek die in sommige gevallen nog in de kinderschoenen staat. Deze procestechnieken moeten nog profiteren van opschaling en gaandeweg geoptimaliseerd worden.

De CO2-footprint van biobased producten kan vastgesteld worden op dezelfde manier als producten gemaakt van fossiele grondstoffen. Vaak wordt hiervoor de standaard ISO14067 'Carbon Footprint of Products', gebruikt. Wanneer meer CO2-footprints van biobased materialen gemaakt zijn, zal het maken van CO2-footprints makkelijker, sneller en goedkoper worden.

ISO14067  op iso.org

Verbeterd gebruik van reststoffen

Vaak wordt tijdens de productie van biobased producten gebruikgemaakt van restanten en afvalstoffen die elders vrijkomen. Deze reststoffen zijn bijvoorbeeld: houtrestanten uit de bosbouw, stro als restant in de landbouw en bermmaaisel van het beheer van grasstroken langs wegen. Indien deze restanten en afvalstoffen nog niet gebruikt worden, kan de ontwikkeling van een biobased economy deze reststoffen nuttig maken en daarmee het gebruik ervan verbeteren.

Ontwikkeling van de circulaire economie

Het gebruik van biomassa restanten en afvalstoffen past binnen de visie van een circulaire economie. Het vermindert afvalstromen. Alles wat voorheen als afval gezien werd, kan nuttig worden toegepast. Gebruik van afvalstromen en restanten voor biobased producten ondersteunt de visie van de circulaire economie en creëert daar aandacht voor.

Drijfveer voor innovatie

De vraag naar nieuwe biobased producten biedt de markt kansen om veranderingen en verbeteringen aan producten toe te passen. Het stimuleren van innovatie met betrekking tot de biobased economy kan leiden tot betere producten en diensten, nieuwe markten en bedrijven en economische groei.

Bijdragen aan organisatiedoelstellingen en beleid

Biobased inkopen kan bijdragen aan beleidsdoelen van bijvoorbeeld lokale overheden zoals plattelands ontwikkeling, bevorderen van werkgelegenheid en het ondersteunen van het MKB. Het zijn belangrijke overwegingen voor de interne organisatie, beleidsmakers en de politiek om te kiezen voor biobased inkopen. Ook een organisatiedoel zoals het verwaarden van groenafval afkomstig van het beheer van het eigen areaal, kan worden ondersteund door het inkopen van biobased producten (gemaakt van grondstoffen van het eigen areaal).

Een voorbeeld van een project dat gericht lokale biomassa gebruikt, is het 'uit het areaal voor het areaal' project van Rijkswaterstaat. In dit pilot project werd een verkeersbord van bamboe en riet (het laatste 'uit eigen areaal') getest.

Specifieke voordelen van biobased producten

Biobased producten kunnen ook specifieke voordelen hebben:

 • biologische afbreekbaarheid of composteerbaarheid
 • verminderde of geen schadelijke stoffen
 • verlaagde Total Cost of Ownership (TCO)
 • product eigenschappen zoals sterkte, flexibiliteit, toepasbaarheid

Biologische afbreekbaarheid of composteerbaarheid

Biologische afbraak is een natuurlijk, chemisch proces waarbij organische bestanddelen afgebroken worden door micro organismen. Composteerbaarheid is biologische afbraak onder specifieke condities, zoals temperatuur, tijd, en dichtheid van het materiaal. Tijdens commerciële compostering zijn de omstandigheden voor biologische afbraak beter en meer gecontroleerd dan bijvoorbeeld bij een thuis composteringsproces.

Producten die biologische afbreekbaar of composteerbaar zijn, kunnen voordelen hebben in vergelijking tot hetzelfde product dat niet deze eigenschap bezit. Voorbeelden hiervan zijn composteerbare verpakkingen en bestek die in de catering samen met het organisch afval verwerkt worden, wat weer kosten bespaard. Een ander voorbeeld zijn tijdelijke voorzieningen zoals erosiematten die in de grond achter kunnen blijven omdat deze biologisch afbreekbaar zijn, wat verwijderingskosten bespaard.

Handreiking: Factsheet 3 InnProBio Biologische afbreekbaarheid 

Verminderde of geen schadelijke stoffen

Biobased producten zijn vaak niet of minder toxisch in vergelijking met niet-biobased producten. Biobased producten zijn daarmee minder belastend voor het milieu, de gezondheid van mensen, en in het bijzonder de gezondheid van de werknemers die met de producten moeten werken.

Voorbeelden van biobased producten die minder of geen schadelijke stoffen bevatten dan het niet biobased alternatief zijn biobased verf en coatings. Deze bevatten minder of zelfs geen Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Dit vermindert de gezondheids- en milieu impact.

Verven, coating en lijmen  op wur.nl

Verlaagde TCO

Hoewel de aanschafprijs van biobased producten vaak wat hoger ligt dan het niet biobased alternatief, kunnen juist specifieke eigenschappen ervoor zorgen dat de levensduurkosten (TCO) gunstiger uitvallen. Een voorbeeld van een biobased product dat een hogere aanschafprijs heeft maar een lagere TCO in vergelijking met het niet-biobased alternatief zijn composteerbare clippers en beugels. Deze clippers en binders worden gebruikt in de tuinbouw om planten te stabiliseren. Hoewel deze composteerbare clippers en beugels ongeveer 4 keer duurder zijn dan de niet composteerbare clippers en beugels, kan de TCO lager zijn. De kosten van de groen afvalverwerking zijn aanzienlijk hoger zijn wanneer het groenafval met plastic vervuild is.

Handreiking/Tool: Total Cost of Ownership, LCC-CO2-tool

Producteigenschappen zoals sterkte, gewicht, flexibiliteit, toepasbaarheid

Er zijn verschillende biobased producten die een kwalitatief betere eigenschap hebben in vergelijking met het niet biobased alternatief. Voorbeelden van verbeterde producteigenschappen zijn:

 • Biobased erosiematten die lichter zijn dan het niet biobased alternatief. Dit maakt transport goedkoper en vergemakkelijkt de aanleg van de erosiematten.
 • Toevoegen van plantaardige olie in asfalt kan de levensduur en de kwaliteit van de weg verbeteren en vergemakkelijkt de aanleg van de verharding.B
 • iobased smeermiddel vergroot de veiligheid van opslag en verbruik. Het biobased smeermiddel is minder ontvlambaar dan het niet biobased alternatief.
 • Biobased verf bevat minder of geen oplosmiddelen en stoot daardoor minder of geen Vluchtige Organische Stoffen (VOS) uit in vergelijking met niet biobased verf. Dit vermindert het gezondheids- en milieu impact.

Icoon terug naar de startpaginaTerug naar de startpagina Wegwijzer Biobased inkopen 
Door naar: Biobased inkopen toegelicht