5. Praktijkvoorbeelden biobased inkopen

Toon pagina in menu

Diverse organisaties hebben ervaring opgedaan met (het inkopen van) biobased producten. PIANOo ontsluit en verspreidt deze voorbeelden. Hiermee hoopt PIANOo anderen te kunnen inspireren en te laten zien dat biobased inkopen een reële optie is en welke voordelen biobased producten kunnen bieden. In de praktijkvoorbeelden worden de aanleiding van het project, de aanpak, de gebruikte aanbestedingsmethode en gunningscriteria, het resultaat en de feedback en tips van betrokkenen zo veel mogelijk uitgewerkt.

Icoon Wegwijzer biobased inkopen

De voorbeelden hebben onder meer betrekking op producten die ingezet kunnen worden in de GWW (Grond-, Weg en Waterbouw) of op producten die gebruikt kunnen worden in de facilitaire dienstverlening.

Verbreding Tractaatweg met biobased materialen

De Provincie Zeeland heeft grote ambities als het gaat om de circulaire en biobased economy. Onder het motto 'practice what you preach' gaf Zeeland in januari 2017 de opdracht voor het realiseren van de verdubbeling van de Tractaatweg. Het InnProBio project heeft een uitgebreide beschrijving in het Engels opgesteld van deze GWW-aanbesteding met concurrentiegerichte dialoog.
Praktijkvoorbeeld: Verbreding Tractaatweg met biobased materialen

Evaluatie N18 - Pilot projecten biobased inkopen

De overheid heeft de mogelijkheid de biobased economy te stimuleren door haar inkoopmacht te gebruiken. In 2013 is door het ministerie van I&M gestart met een verkenning van de mogelijkheden daarvoor. Gezien de positieve bevindingen bij de verkenning, is besloten om pilots 'biobased inkopen' uit te voeren. Het doel van de pilots is te onderzoeken hoe via de inkoop bijgedragen kan worden aan een verbeterde positie van biobased producten. Dit verslag bevat de evaluatie van de pilot N18 waarbij voor onderdelen gekeken is of deze met biobased materialen gerealiseerd kunnen worden.
Parktijkvoorbeeld: Evaluatie N18 - Pilot projecten biobased inkopen

Waardeloos maaisel wordt nieuw bouwmateriaal

Ieder jaar maaien waterschappen duizenden kilo's gras langs de walkanten. Het maaisel blijft liggen of wordt tegen betaling verwerkt. Zonde, vond Henk Post, directeur bij Waterschap Drents Overijsselse Delta. En dus ging hij op zoek naar alternatieven met als ideaal: waardeloos materiaal waardevol maken. Met de ontwikkeling van 'VeggieTimber', lijkt hij daarin te zijn geslaagd.
Praktijkvoorbeeld: Waardeloos maaisel wordt nieuw bouwmateriaal

Hardhouten walbeschoeiing gemaakt van eigen bermmaaisel

De waterschappen Reest en Wieden, Hunze en Aa's en Vechtstromen hebben in samenwerking met de Kamer van Koophandel, het bedrijf Millvison en Stenden Hogeschool Emmen een uniek en groen product voor walbeschoeiing ontwikkeld. Deze milieuvriendelijke vorm van walbeschoeiing wordt gemaakt van bermmaaisel en heet Plantpaal. De drie waterschappen maaien ieder jaar 800.000 kilo gras langs de walkanten. Voorheen bleef het maaisel liggen.
Praktijkvoorbeeld: Hardhouten walbeschoeiing gemaakt van eigen bermmaaisel

N272 verbouwd met hergebruikte materialen

De N272 Beek en Donk- Boxmeer is na een grondige verbouwing weer open voor verkeer. De weg is van nieuw asfalt voorzien, de bushalte in Elsendorp geschikt gemaakt voor mindervaliden en het fietspad is vernieuwd. Bijzonder is dat bij deze verbouwing op grote schaal biobased materialen zijn gebruikt.

Praktijkvoorbeeld: N272 verbouwd met hergebruikte materialen

Meer praktijkvoorbeelden

Praktijkvoorbeelden Biobased Inkopen

Icoon terug naar de startpaginaTerug naar de startpagina Wegwijzer Biobased inkopen 
Door naar: Biobased inkopen toegelicht