Projecten ICT

Toon pagina in menu

Binnen de ICT sector worden de mogelijkheden van inkoop van apparatuur in een circulair systeem met een lagere milieudruk verkend. Hierbij onderzoeken organisaties hoe inkoop kan helpen bij het circulair maken van producten en componenten en welke business modellen hierbij horen om dit te kunnen realiseren.

Aandachtspunten hierbij zijn bijvoorbeeld hergebruik van afgedankte hardware, dataveiligheid, snelle ontwikkelingen in de markt, kleine 'inkoopkracht' ten opzichte van de grote fabrikanten en hard- en software afhankelijkheid. Als uitgangspunt wordt een functionele vraag gesteld aan de markt om te komen met ICT-werkplekoplossingen, waarbij zij een invulling geven aan de circulaire economie.

Een interessant businessmodel kan bijvoorbeeld leasing zijn of aparte services voor hergebruik en/of recycling van hardware. Door functioneel te specificeren blijft het eigendom van de hardware bij de leverancier. Voor hem is het dan aantrekkelijker om oplossingen aan te bieden die bijdragen aan een zo lang mogelijke levensduur c.q. waardebehoud van de hardware.

Projecten