Praktijkvoorbeelden Biobased Inkopen

Toon pagina in menu

Voorbeelden van biobased inkopen.

  • Inspiratieboek 26 praktijkvoorbeelden biobased inkopen

  • N272 verbouwd met hergebruikte materialen

  • Verbreding Tractaatweg met biobased materialen

  • Evaluatie N18 - Pilot projecten biobased inkopen

  • Waterschap maakt van waardeloos maaisel, waardevol nieuw bouwmateriaal

  • In gesprek over biobased koffiebekers

  • Waterschappen vervangen hardhouten walbeschoeiing door Plantpaal gemaakt van eigen maaisel