Cluster - Grond, Weg en Waterbouw (GWW)

Toon pagina in menu

Onder Grond-, Weg- en Waterbouw (GWW) vallen alle activiteiten (aanleg, reconstructie en onderhoud) binnen de waterbouw, wegenbouw, installatietechniek en industriële automatisering. Daarnaast worden werkzaamheden in de openbare ruimte onder GWW geschaard.

Aanpak duurzaam GWW

De grond, weg en waterbouw kenmerkt zich door grote, complexe projecten met een grote impact op de leefomgeving en het milieu. Er zijn in de regel veel partijen bij betrokken en verschillende belanghebbenden. In de aanpak duurzaam GWW wordt per project gefocust op die zaken waar de meeste duurzaamheidsimpact kan worden behaald, waarbij de hele levensduur van de infrastructuur of het object, inclusief de gebruiksfase, wordt meegewogen. De focus en impact worden bepaald aan de hand van het Ambitieweb. Zo kan de nadruk liggen op energiebesparing, leefbaarheid of het beperken van grondstoffen- en materiaalgebruik.

Meer informatie: Aanpak duurzaam GWW

Milieucriteriadocumenten

Er is productgroepspecifieke informatie beschikbaar voor:

Civiele constructies 
Conserveringswerken
Gemalen
Gladheidsbestrijding
Groenvoorzieningen
Grondwerken, bouwrijp maken terrein en sanering/bodemreiniging
Kabels en leidingen
Mobiele werktuigen uitbesteding
Openbare verlichting
Reiniging openbare ruimte
Riolering
Straatmeubilair
Vaartuigen
Verkeersregelinstallaties
Waterzuiveringsinstallaties en slibbehandeling
Wegen
Zware voertuigen

De criteria voor duurzaam inkopen van de productgroepen binnen de GWW zijn tevens omgezet in de RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-systematiek.

Duurzaam inkopen in RAW  op crow.nl