Cluster - Kantoorgebouwen

Toon pagina in menu

Onder het cluster Kantoorgebouwen valt onder meer het aankopen, huren, beheren, onderhouden en slopen van kantoorgebouwen en de inrichting van kantoorgebouwen.

Per 1 januari 2018 is het Bouwbesluit gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat de milieucriteriadocumenten voor het cluster Kantoorgebouwen (nieuwbouw, renovatie, beheer en onderhoud, huur en aankoop) een aantal kleine wijzigingen ondergaan. Deze wijzigingen worden bij de actualisatie van de criteriadocumenten in de loop van 2018 doorgevoerd. Tot die tijd kunt u de documenten gewoon gebruiken, mits u rekening houdt met de toelichting in bijgevoegd addendum.

Milieucriteriadocumenten

Er is productgroepspecifieke informatie beschikbaar voor:

Grootkeukenapparatuur 
Kantoorgebouwen beheer en onderhoud 
Kantoorgebouwen huur en aankoop
Kantoorgebouwen nieuwbouw
Kantoorgebouwen renovatie
(Kantoor)gebouwen sloop
Kantoorstoffering