Publiek Private Samenwerking (PPS)

Toon pagina in menu

Publiek Private Samenwerking (PPS) kent meerdere vormen. Bij PPS worden verschillende projectfasen –bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie- gezamenlijk integraal uitgevraagd aan de markt. Deze aanpak maakt het mogelijk om de verschillende fasen beter op elkaar af te stemmen. Doelstelling is te komen tot de beste oplossing voor uw opgave met een goede kosten-kwaliteitverhouding. Met PPS gaat u voor langere tijd de samenwerking aan met de markt.

Aan de slag met Publiek Private Samenwerking (PPS) 

PPS is een andere manier van werken en heeft gevolgen voor de ontwerpvrijheid, outputspecificaties, de wijze van samenwerking en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Deze zaken vereisen een andere aanpak dan bij traditionele contracten het geval is. In Aan de slag vindt u meerdere aandachtspunten die in het PPS proces naar voren komen.

Publiek Private Samenwerking (PPS) toegelicht

PPS is een breed begrip en kent meerdere vormen. Zo kan PPS voorkomen als geintegreerde contractvorm, maar ook als alliantie, gebiedsontwikkeling of vroege marktbenadering. PPS kan in alle sectoren worden toegepast, maar is afhankelijk van de kenmerken van (project)opgave. In Toegelicht vindt u informatie over de verschillende vormen van PPS en de toepassing hiervan.

Praktijk & Tools

Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten, praktijkvoorbeelden en andere hulpmiddelen bij Publiek Private Samenwerking (PPS).
 

 

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder.