Handreikingen PPS

Toon pagina in menu

Hier vindt u diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van integraal Publiek Private Samenwerking (PPS). 

  • Handleiding publieke businesscase

  • Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

  • Informatieblad aanbesteden verduurzamen schoolgebouw

  • Slim ontwikkelen met marktpartijen: wat komt er bij kijken?

  • Natte infrastructuur - afwegingskader geïntegreerde contracten

  • Afvalwaterzuiveringsinstallaties - afwegingskader geïntegreerde contractvormen

  • Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM(O)

  • Op weg naar een duurzaam schoolgebouw

  • Handreiking DBM(O)

  • Basisaanpak Energy Service Companies