Onderzoeken PPS

Toon pagina in menu

Diverse rapportages over Publiek Private Samenwerking (PPS).

  • Onderzoek Rijkswaterstaat en Bouwend Nederland brengt ervaringen DBFM-contract in kaart

  • Evaluatie aanbesteding Krib- en Oeververlaging Pannerdensch Kanaal

  • Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

  • Waarborgen DBFM(O) project bij faillissement van de aanbieder

  • DBFM(O)-contracten in de publieke infastructuur in Nederland en België 2016-2017

  • Publiek private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

  • Onderzoek Wereldbank: Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017

  • Evaluatie DBFM-project A15 Maasvlakte

  • Evaluatie Montaigne Lyceum, leren van de bouw en 3 jaar beheer

  • Rapport: Risicowaardering bij publieke investeringen