Onderzoeken PPS

Toon pagina in menu

Diverse rapportages over Publiek Private Samenwerking (PPS).

  • Vlaamse studie naar administratieve lasten bij DBFM(O)

  • Waarborgen DBFM(O) project bij faillissement van de aanbieder

  • DBFM(O)-contracten in de publieke infastructuur in Nederland en België 2016-2017

  • Publiek private samenwerking bij gebiedsontwikkelingen

  • Onderzoek Wereldbank: Benchmarking Public-Private Partnerships Procurement 2017

  • Voortgangsrapportage DBFM(O) 2016/2017

  • Evaluatie DBFM-project A15 Maasvlakte

  • Toekomstvisie VNG over onderwijshuisvesting:de lat omhoog

  • Voortgangsrapportage DBFM(O) 2014

  • Verslag Algemeen Overleg DBFM(O) dd 27 juni 2013