PIANOo: advies en ondersteuning bij Publiek Private Samenwerking (PPS)

Toon pagina in menu

Vanaf 1 februari 2016 kunnen publieke opdrachtgevers voor advies en ondersteuning bij Publiek Private Samenwerking (PPS) terecht bij PIANOo. PIANOo heeft deze taak overgenomen van het interdepartementale samenwerkingsverband PPSsupport. PIANOo kan hierdoor opdrachtgevers in bouw en grond-. weg- en waterbouw (GWW) adviseren en ondersteunen bij PPS en het hele palet aan aanbestedings- en contractvormen.

PIANOo adviseert bij de afweging, voorbereiding en invulling van geïntegreerde contracten. Dit varieert van traditionele RAW (Rationalisatie en Automatisering Grond-, Water- en Wegenbouw)-bestekken tot de meest vergaande vormen van meerjarige publiek-private samenwerking. Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van PIANOo.

Stuur een mail naar: @email

Sectoren

De sectoren die PIANOo bedient wat betreft geïntegreerde contractvormen zijn:

  • droge infrastructuur (weg en spoor);
  • natte infrastructuur (dijken, sluizen, waterzuivering);
  • maatschappelijk vastgoed (provinciehuis, gemeentehuis, zwembad);
  • onderwijshuisvesting (scholen, campus);
  • zorghuisvesting (ziekenhuis, zorginstellingen);
  • wooncorporaties (woningbouw, maatschappelijk vastgoed);
  • Energy Saving Companies (ESCo zwembaden, ESCo maatschappelijk vastgoed).

Programma's

Een integrale benadering hoeft zich niet te beperken tot projecten, maar is ook mogelijk in een programmavorm. Verschillende opgaven kunnen bijvoorbeeld volgordelijk zijn in tijd of allemaal in één keer moeten worden gerealiseerd. Via PIANOo kan de verbinding worden gelegd met andere initiatieven. Daardoor hoeft u het wiel niet opnieuw uit te vinden. 

Contact

Voor vragen of ondersteuning kunt u terecht bij de helpdesk van PIANOo. Wij helpen u graag verder.

Stuur een mail naar: @email