Praktijkvoorbeelden PPS

Toon pagina in menu

Voorbeelden van Publiek Private Samenwerking (PPS).

  • Publiek-Private Samenwerking (PPS) bij het Rijk

  • Projecten PPS weginfrastructuur

  • Duurzaam bouwen aan de A6 tussen Almere Havendreef en Almere Buiten-Oost

  • Innovatiepartnerschap in praktijk

  • Zo kan Almere nog meer plastic recyclen

  • Er bleek meer innovatie mogelijk dan we dachten

  • Minder natuurbranden door marktinnovaties op satellietdata

  • Zo kreeg Zuid-Holland een weg die energie opwekt

  • Eerste DBM & E-contract bij renovatie Herman Gortercomplex

  • Innovatiepartnerschap verwezenlijkt Groene Droom: Hof van Twente krijgt twee duurzame kindcentra