Praktijkvoorbeelden PPS

Toon pagina in menu

Voorbeelden van Publiek Private Samenwerking (PPS).

  • Overzichtskaart DBFM- en DBFMO-rijksprojecten

  • Leiden Universiteit wil goed gedrag stimuleren

  • Integrale aanpak kindcentrum Meerssen

  • Nieuwbouw Zwembad Katwijk

  • Nieuwe insteekhaven Waalwijk

  • Internationale School Eindhoven

  • Beter binnenklimaat en hogere leerprestaties voor Amsterdamse scholen

  • Kansen voor DBMO in scholenbouw

  • Evaluatieboekje Brede School Joure Zuid

  • Samen publiek privaat