Publiek Private Samenwerking (PPS)

Toon pagina in menu

Bij Publiek Private Samenwerking (PPS) worden verschillende projectfasen –bijvoorbeeld ontwerp, aanleg, onderhoud en exploitatie- gezamenlijk en één geïntegreerd contract uitgevraagd aan de markt, oftewel integraal ingekocht. Deze aanpak maakt het mogelijk om de verschillende fasen beter op elkaar af te stemmen. Kostenbesparingen, goede kwaliteit, beter inspelen op de wensen van de gebruiker en het stimuleren van innovatie en duurzaamheid zijn andere potentiële voordelen. Door uw opgave met Publiek Private Samenwerking (PPS) aan te pakken realiseert u veelal een opgave voor de hele levensduur van bijvoorbeeld een weg, sluis, tramverbinding, gebouw of sportcomplex. Dit betekent een langdurige samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

Icoon aan de slagAan de slag met Publiek Private Samenwerking (PPS) 
PPS heeft gevolgen voor de ontwerpvrijheid, outputspecificaties, de wijze van samenwerking en mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid. Deze zaken vereisen een andere aanpak dan bij traditionele contracten het geval is. Naast informatie over (de keuze voor) de verschillende contractvormen vindt u tevens een aantal aandachtspunten.

Icoon toegelichtPubliek Private Samenwerking (PPS) toegelicht
PPS wordt vaak toegepast bij infrastructurele en vastgoed projecten, zowel nieuwbouw als renovatie. Vastgoed en infrastructuur realiseert u voor de langere termijn. Het is belangrijk dat u al vroeg in het proces kijkt naar de totale levensduur van het project. Keuzes in het ontwerp en de bouw hebben namelijk gevolgen voor onder andere het onderhoud en de levensduur van een weg, sluis, tramverbinding en gebouw. Door ontwerp, bouw, onderhoud en soms ook beheer, exploitatie en financiering gezamenlijk in de markt te zetten, wordt deze integrale blik gestimuleerd. We spreken in dit dossier van PPS als ten minste ontwerp, bouw en onderhoud worden ondergebracht in één contract.

Praktijk & Tools
Diverse handreikingen, voorbeelddocumenten, onderzoeken, adviesdocumenten, praktijkvoorbeelden en andere hulpmiddelen bij Publiek Private Samenwerking (PPS).

Heeft u niet kunnen vinden wat u zocht? Neem dan contact op met PIANOo. Wij helpen u graag verder. Contact opnemen met PIANOo

Meer informatie: PIANOo: advies en ondersteuning bij PPS