Checklist inkoop in het sociale domein

Toon pagina in menu

De checklist hieronder toont de belangrijkste aandachtspunten waar u als gemeentelijke inkoper rekening mee kunt houden bij inkoop in het sociale domein. U wordt stapsgewijs langs de belangrijke aandachtspunten geleid en krijgt tips om de interne klant te betrekken. (maart 2017)

Icoon aandachtspunt 1Verplichte kaders en organisatiedoelen sociale domein 
Gemeenten zijn individueel verantwoordelijk voor hun lokale sociale domein. De wijze van inkopen en de overige invulling van opdrachtgeverschap zijn bij uitstek middelen voor u om inhoudelijke beleidsdoelstellingen en uitgangspunten te realiseren. Bij verschillende beleidsdoelstellingen passen verschillende modellen van opdrachtgeverschap en daarmee ook verschillende inkoopprocedures.

Icoon aandachtspunt 2Start tijdig met voorbereiden en stel een multidisciplinair team samen
Een goede voorbereiding is het halve werk. Als u de markt wilt consulteren en nieuwe oplossingen wilt ontwikkelen, dient u hiervoor uw processen goed in te richten. Breng uw organisatie van deze ontwikkeling op de hoogte. 

Icoon aandachtspunt 3Ken de markt
Als gemeente bent u de marktmeester in het sociale domein en bepaalt u de voorwaarden? randvoorwaarden? U besluit over het aantal aanbieders, nieuwe spelers en het proces van toelating tot de markt (bijvoorbeeld continu of periodiek). Deze besluiten hebben soms een effect op de keuzevrijheid voor burgers. Een helder besliskader is nodig om te bepalen wanneer welke inkoopvorm gewenst is en voor de selectiewijze van aanbieders. 

Icoon aandachtspunt 4Stel een maatschappelijk verantwoorde vraag op
Investeren in een goede voorbereiding resulteert in een inkoopprocedure met een optimaal resultaat. In deze voorbereidingsfase is het belangrijk om te overleggen met inwoners en maatschappelijke partners. 

Icoon aandachtspunt 5Selecteer een passende inkoopmethodiek
U moet een aantal keuzes maken voordat de inkoop start. Dit vereist een heldere visie op systeeminrichting, sturing en bekostiging. Zorg dat u keuzes goed onderbouwd zijn en vertaal deze concreet naar inkoop.

Icoon aandachtspunt 6Kies een passende bekostigingsmethodiek
Bij de inkoop van zorg en ondersteuning maakt u met de leverancier afspraken over de financiële vergoeding voor producten of diensten.  Er zijn verschillende manieren van bekostigen, op basis van de ervaringen in de praktijk heeft het programma i-Sociaal Domein 3 varianten geselecteerd als uitvoeringsvarianten.

Icoon aandachtspunt 7Structureer administratieve processen
Het Sociaal domein heeft voor gemeenten en aanbieders een grote mate van beleids- en contractsvrijheid  gegeven. Er zijn veel verschillen in gemaakte inkoopafspraken en de inrichting van de administratieve processen.

Icoon aandachtspunt 8Monitor de voortgang en evalueer het (inkoop)proces
U bent verantwoordelijk voor het opstellen en managen van de contracten; de aanbieders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. U bepaalt samen met de aanbieders/instellingen hoe zij het beoogde resultaat gaan behalen. Na afronding van een uitgevoerde opdracht toetst u of de cliënt tevreden is met het resultaat en houdt u de geleverde prestaties van de opdrachtnemers bij.

Terug naar: Aan de slag met inkoop in het sociale domein