Competitief inkopen in het sociaal domein

Toon pagina in menu

De gemeente wil meerdere zorgaanbieders voor dienstverlening contracteren, maar wil het totale aantal gecontracteerde zorgaanbieders wel beperken. Dit bijvoorbeeld om een goede verhouding tussen keuzevrijheid voor cliënten en administratieve lasten te bereiken. Ook is het makkelijker om een goede verstandhouding op te bouwen en te onderhouden met een beperkt aantal zorgaanbieders – dit is lastiger als er zeer veel zorgaanbieders zijn gecontracteerd met elk een beperkte omzet.

Er vallen in deze inkoopprocedure dus zorgaanbieders af als er méér kwalificerende inschrijvers en inschrijvingen zijn dan het maximum gewenste aantal te contracteren zorgaanbieders. De procedure wordt eventueel voorafgegaan door een marktconsultatie. Het beperken van het totale aantal leveranciers maakt het mogelijk om te werken met budgetafspraken voor zorgaanbieders (passend bij bepaalde zorgvormen, marktsamenstellingen en als methode om uitgaven te beperken), in een raamcontract past dit minder goed.

Het selecteren in de inkoopprocedure impliceert de kans dat huidige zorgaanbieders niet meer gecontracteerd worden, terwijl nieuwe aanbieders zonder huidige cliënten wel een opdracht gegund krijgen. De gemeente moet dus mogelijke maatregelen treffen om een zorgvuldige overgang van cliënten naar gecontracteerde zorgaanbieders te faciliteren.

Competitief inkopen in het inkoopproces 


Icoon fase 1Fase 1: Voorbereiden competitieve opdracht
Door het formuleren van uitsluitingsgronden en minimumgeschiktheidseisen bepaalt u welke inschrijvers geschikt zijn voor het uitvoeren van uw opdracht. Bij een procedure met voorselectie kiest u door het toepassen van selectiecriteria uit de bedrijven, die aan de minimumgeschiktheidseisen voldoen, de meest geschikte bedrijven. Deze laatste nodigt u uit om een inschrijving te doen.

Icoon fase 2Fase 2: Doorlopen competitieve opdracht 
U wilt als gemeente meerdere zorgaanbieders voor dienstverlening contracteren, maar het totale aantal gecontracteerde zorgaanbieders beperken. Dit bijvoorbeeld om een goede verhouding tussen keuzevrijheid voor cliënten en administratieve lasten te bereiken.

 
Terug naar: 
Inkoop sociaal domein toegelicht - inkoopprocedures