Maatschappelijk aanbesteden in het sociaal domein

Toon pagina in menu

Sociale ondernemers, maatschappelijke instellingen en/of buurtbewoners (de samenleving in ruime zin) vragen steeds nadrukkelijker om – naast bedrijven en ondernemers – betrokken te worden bij belangrijke beslissingen en bij de uitvoering van overheidsopdrachten. Denk bijvoorbeeld aan groenonderhoud en welzijnstaken.

Maatschappelijk aanbesteden is het verstrekken van een gemeentelijke overheidsopdracht via een aanbesteding aan de samenleving. Dit betekent intensieve samenwerking met de samenleving, bij de uitvoering van gemeentelijke taken. Samen wordt er naar oplossingen gezocht op lokaal niveau. Zo benut een gemeente de aanbestedingsprocedure om participatie van burgers of sociale instellingen te koppelen aan de uitvoering van een overheidstaak.

Maatschappelijk aanbesteden in het inkoopproces 


Icoon fase 1 Fase 1: Voorbereiden opdracht maatschappelijk aanbesteden
Een aanbestedende dienst heeft veel ruimte om de specificaties van een opdracht naar eigen inzicht te formuleren, zolang de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht maar worden toegepast. 

Icoon fase 2Fase 2: Doorlopen inkoopprocedure maatschappelijk aanbesteden
Met toepassing van uitsluitingsgronden en selectiecriteria zorgt de inkoper ervoor dat geschikte kandidaten zich inschrijven op de opdracht, de opdracht wordt vervolgens gegund op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Icoon fase 3Fase 3: Uitvoeren opdracht maatschappelijk aanbesteden
Nadat de opdracht is gegund, let de opdrachtgever op het vastleggen van maatschappelijke doelen als uitvoeringsvoorwaarde.


Terug naar: Inkoop sociaal domein toegelicht - inkoopprocedures