Handreikingen sociaal domein

Toon pagina in menu

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van inkopen in het sociaal domein.

  • Factsheet Wijkteams

  • Vindplaats Inkoop sociaal domein

  • Handreiking Kostprijzen voor de jeugd-ggz

  • Handreiking Inkoop Wmo-hulpmiddelen

  • Inkoop Jeugdhulp: zeven goede gewoonten

  • Whitepaper Inkoop op reis in het sociaal domein

  • CPB Policy Brief: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

  • Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

  • Factsheet AMvB Reële prijs Wmo 2015

  • Handreiking AMvB reële prijs WMO 2015