Handreikingen sociaal domein

Toon pagina in menu

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van inkopen in het sociaal domein.

  • Kwaliteitscriteria jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning voor inkoop

  • Rekentool kostprijs Wmo: huishoudelijke hulp en individuele begeleiding

  • Inkoopsegmentatie Jeugdhulp en Wmo

  • Handreiking Van beleid naar inkoop in de inburgering

  • Factsheet Wijkteams

  • Vindplaats Inkoop sociaal domein (platform)

  • Handreiking Kostprijzen voor de jeugd-ggz

  • Handreiking Inkoop Wmo-hulpmiddelen

  • Inkoop Jeugdhulp: zeven goede gewoonten

  • CPB Policy Brief: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein