Handreikingen sociaal domein

Toon pagina in menu

Diverse handreikingen en voorbeelddocumenten op het gebied van inkopen in het sociaal domein.

  • Inkoop Jeugdhulp: zeven goede gewoonten

  • Whitepaper Inkoop op reis in het sociaal domein

  • CPB Policy Brief: Naar een effectieve inkoop binnen het sociaal domein

  • Handreiking Aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

  • Factsheet AMvB Reële prijs Wmo 2015

  • Handreiking AMvB reële prijs WMO 2015

  • Checklist inkoop in het sociale domein

  • Accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo Jeugdwet 2016

  • Handreiking Stappenplan gemeentelijke controleaanpak 2016

  • Wmo 2015 in uitvoering: Passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden