Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein

Toon pagina in menu

Gemeenten hebben aangegeven brede ondersteuning te willen bij het oplossen van de vele vraagstukken met subsidiering en inkoop. De bij het sociaal domein betrokken departementen BZK, VWS en vanuit de gemeenten Netwerk Directeuren Sociaal Domein zien het belang van een goede ondersteuning in de vorm van een kennisloket sociaal domein, waar gemeenten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en specifieke expertise. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden is gevraagd een kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein in te richten.

Vragenloket

Via het vragenloket van PIANOo kunnen alle inkoopvragen voorgelegd worden aan juridische experts en vakexperts. De meeste vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Veelgestelde vragen worden ook uitgelicht op de website. Als een vraagstuk vergt verder uitgediept te worden, kan de vraag ook in de vakgroep besproken worden. U wordt dan uiteraard uitgenodigd voor de sessie, of de vakgroep komt bij uw gemeente langs.

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar @email

Vakgroep

Deelnemers aan de vakgroep zijn experts op gebied van sociaal domein. De expertgroep biedt mogelijkheden om te komen tot andere, innovatieve manieren van inkoop, gericht op samenhang in het sociaal domein. De vakgroep verenigt praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten. Kennis en inzichten worden via diverse kanalen verspreid: via de PIANOo-website, PIANOo-desk (online platform), vragenloket, webinars, (thema)bijeenkomsten en social media. De kennis kan in verschillende formats worden gedeeld: via toegankelijke handreikingen, artikelen op de PIANOo site, presentaties en voordrachten.

Meer informatie: Vakgroep Sociaal domein