Kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein

Toon pagina in menu

Gemeenten hebben aangegeven brede ondersteuning te willen bij het oplossen van de vele vraagstukken met subsidiering en inkoop. De bij het sociaal domein betrokken departementen BZK, VWS en vanuit de gemeenten Netwerk Directeuren Sociaal Domein zien het belang van een goede ondersteuning in de vorm van een kennisloket sociaal domein, waar gemeenten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en specifieke expertise. PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden is gevraagd een kennis- en ontwikkelcentrum inkoop sociaal domein in te richten.

Vragenloket

Via het vragenloket van PIANOo kunnen alle inkoopvragen voorgelegd worden aan juridische experts en vakexperts. De meeste vragen worden binnen 5 werkdagen beantwoord. Veelgestelde vragen worden ook uitgelicht op de website. 

Stel uw vraag via ons contactformulier of mail naar @email