Onderzoeken sociaal domein

Toon pagina in menu

Diverse rapportages over Sociaal domein.

  • Opdrachtgeverschap gemeenten Wmo 2015

  • Onderzoek naar de toepassing van de AMvB ‘Reële prijs Wmo’

  • Profiel Zorginkoop 2021

  • Onderzoek: Monitor Gemeentelijke zorginkoop 2018

  • Actieprogramma Zorg voor de Jeugd

  • Rapportages Transitie Autoriteit Jeugd (TAJ)

  • De Wmo 2015 in praktijk

  • Eerste evaluatie Jeugdwet: Na de transitie nu de transformatie

  • Onderzoek: Optimale beschikbaarheid van Jeugdbescherming en -reclassering

  • De markt voor huishoudelijke hulp: Gemeentelijk inkoopbeleid en gebruik door burgers onder de Wmo 2007