Tool Gerecyclede content textiel berekenen

Deze tool is een hulpmiddel voor publieke organisaties die in een aanbesteding voor bedrijfskleding de toepassing van gerecyclede materialen willen stimuleren en daarbij gebruik willen maken van het MVI-criterium 'Percentage gerecyclede vezels'. Dat MVI-criterium uit de productgroep Bedrijfskleding is te vinden is in de MVI-criteriatool. (februari 2019)

In 2018 zijn de milieucriteria bedrijfskleding uit 2017 herzien en aangepast aan de bredere context van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ( MVI) waarin ook circulair inkopen een plek heeft.  In deze herziening is ook het criterium 'Percentage gerecyclede stoffen' herzien tot een MVI-criterium en is er onderscheid gemaakt tussen gerecyclede vezels afkomstig van textiel (snijafval uit de textiel productie en post-consumer textiel) en niet-textiele vezels (afkomstig van bijvoorbeeld PET-flessen en visnetten).

Deze tool is ontwikkeld om in de weging op een objectieve manier het onderscheid tussen deze vezels te kunnen maken en daarmee het gebruik van dit gunningscriterium makkelijker te maken. Aanleiding voor het maken van deze tool zijn vragen en discussies in het Leernetwerk Bedrijfskleding in 2018. Het leernetwerk is gefinancierd met de klimaatgelden uit het regeerakkoord. Hiermee geeft de Rijksoverheid via inkoop een impuls aan Klimaatneutraal en Circulair Inkopen.

Doel

Het is in veel gevallen niet mogelijk textiel te maken van 100% gerecyclede fibre afkomstig van post-consumer textiel of snij afval. Zeker niet als het gaat om mechanische recycling. Dat betekent dat er dus altijd sprake is van mix. In die mix wordt vaak polyester, nylon of andere kunststof gebruikt om een sterk materiaal te krijgen. Alle materialen uit de mix kunnen gerecycled zijn. Om circulair textiel te stimuleren geven we een hogere waardering aan gerecycled materiaal afkomstig van textiel dan dat van andere bronnen.

Het doel van deze tool is tweeledig:

  • Een simulatiemodel voor de toepassing van het gunningscriterium in de beoordelingsmethodiek 'Gunnen op Waarde'. Daarmee kan gekeken en getest worden wat het effect is van diverse parameters zoals prijs, percentage gerecyclede textielvezels en percentage niet-textielvezels.
  • Een beoordelingssheet die aanbestedende diensten kunnen gebruiken om het gunningscriterium daadwerkelijk toe te passen en de uitkomsten ervan objectief te beoordelen.

Hoe gebruiken

Zowel in het simulatiemodel als in de model-beoordelingssheet zijn een aantal blauwe cellen opgenomen. Deze blauwe cellen zijn invulcellen. Hier dient de gebruiker eigen vooraf bepaalde waarden in te vullen. Aan de hand van deze ingevulde waarden wordt automatisch doorgerekend en verschijnen er definitieve waarden.

Tool