Bijeenkomst Normalisatie Dialoog Biobased Inkopen voor overheidsinkopers en standaardisatie-experts - verslag 18 januari 2018

Op 18 januari 2018 organiseerden NEN en PIANOo een dialoog om gezamenlijk begrip te creëren over wat normen kunnen betekenen ter ondersteuning van het biobased inkoopbeleid van (publieke) organisaties. Ondanks de hevige storm die Nederland teisterde, wisten naast de organisatie, 5 inkopers, Mark Geerts, directeur van het bedrijf Paperfoam en een normalisatie-expert van NEN, Rotterdam te bereiken.

Inkopers zien het liefst één certificaat voor biobased of circulair inkopen. Een keurmerk dat zegt dit is een goed product". Al snel werd duidelijk dat het helaas zo niet werkt en ook dat niet elk onderwerp te certificeren is. Het is altijd aan de afnemer van een product om te bepalen wat belangrijk is. Harmen Willemse omschreef het als volgt: "Certificaten zijn net legoblokken: je gebruikt alleen wat jij belangrijk vindt.". Legoblokken voor biobased zijn bijvoorbeeld het biobased percentage, de duurzaamheid van de biomassa waar het product van gemaakt is en de biologische afbreekbaarheid of composteerbaarheid ervan.

Nieuwe materialen

Voor inkopers is betrouwbaarheid belangrijk, een certificaat geeft zekerheid. Maar voor ondernemers van nieuwe materialen is het verkrijgen van een certificaat niet eenvoudig. Mark Geerts vertelde wat zijn uitdagingen hierbij zijn. Zo zijn testprocedures nog te vaak gebaseerd op bekende materialen zoals papier en plastic. Van zijn biobased product Paperfoam (bekend van de verpakking van rondeel eieren en diverse computergames) is er nog geen trackrecord als het gaat om de functionaliteit van het materiaal.

Verder kost certificeren geld en dit is niet altijd op te brengen voor kleine ondernemers. Het zou mooi zijn als hoofdaannemers bij grotere projecten waar het biobased materiaal het verschil kan maken bij de gunning, deze kosten op zich zouden nemen. Tenslotte hanteren verschillende landen verschillende certificaten. Als exporterend bedrijf is het belangrijk om per land te kijken of het zinvol is een certificaat te behalen.

Begrip

De bijeenkomst leverde de deelnemers meer begrip voor elkaars uitdagingen. De resultaten van deze dialoog en de eerder gehouden marktdialogen en trainingen gebruikt het InnProBio project om aanbevelingen te doen aan de Europese Commissie hoe biobased inkopen verder te ondersteunen en stimuleren.

InnProBio

Dit was een activiteit van het InnProBio project. InnProBio is een Europees Horizon 2020 project dat als doel heeft om de inkoop van biobased producten te stimuleren door hiervoor handvatten te bieden aan (publieke) inkopers.

Meer informatie  op innprobio.eu