Video: E-factureren in de praktijk

In deze video E-factureren in de praktijk gaan diverse sprekers in op de stand van zaken van e-factureren bij hun organisatie. (november 2018)

De elektronische factuur is gearriveerd en blijft. De techniek is beproefd en reeds in gebruik. Voor verzenders en ontvangers zijn passende e-facturatievoorzieningen beschikbaar. De e-factuur maakt handmatig handelen overbodig en het proces minder foutgevoelig. Het biedt u de mogelijkheid uw efficiëntie te verbeteren en uw toeleveranciers sneller te betalen. Vanaf 18 april 2019 zijn alle aanbestedende diensten verplicht de e-factuur te kunnen ontvangen en verwerken.

Video e-factureren in de praktijk

Een video in opdracht van PIANOo Programmabureau e-factureren.

Sprekers in volgorde van verschijning:

  • Kornelis Drijfhout - Programmabureau e-factureren
  • René van der Wijngaart - Gemeente Hengelo
  • Hans Hodes - KPN
  • Arie van Duin - Provincie Zeeland
  • Bianca Kanters - Banketbakkerij Boheemen, Den Haag
  • Wijnand Dekking - Unie van Waterschappen
  • Marc Rosier - Wethouder gemeente Zoetermeer