Video: ICT aspecten bij e-factureren

Deze video is bedoeld voor de ruim 1.500 aanbestedingsplichtige organisaties in Nederland, variërend van decentrale overheden tot instellingen in bijvoorbeeld het onderwijs en veel zelfstandige bestuursorganen. De video is interessant voor iedereen die zich binnen deze organisaties bezig houdt met de ICT aspecten van e-factureren. Daarbij veronderstellen we dat u enige basiskennis heeft van e-factureren en de wettelijke verplichting. Mocht dat niet zo zijn, kijk dan eerst naar onze introductievideo e-factureren. (februari 2019)

Wat kunt u verwachten?

Deze video duurt zo’n 8 a 10 minuten en via de volgende stappen krijgt u inzicht in:

  • Wat is een e-factuur?
  • Wat de wet zegt en welke Europese norm en standaarden verplicht zijn,
  • Wat de invoering betekent voor de ICT voorzieningen,
  • Welke keuzes u kunt maken om e-factureren te implementeren.

Video ICT aspecten bij e-factureren

Het schema 'Voorbeeld: e-factureren in financieel systeem' wordt toegelicht in de handreiking ICT architectuur e-factureren.

Introductievideo e-factureren voor aanbestedingsplichtige organisaties